Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Biografia Marii Dąbrowskiej

książki Recenzja   według:asiula     Autor : Różni
ª
 
Maria Dąbrowska urodziła się 6 października 1889r. w Russowie koło Kalisza,w środowisku zubożałego ziemiaństwa.Wykształcenie średnie otrzymała w Kaliszu i w Warszawie.Nauki przyrodnicze studiowała w Lozannie i Brukseli.Od 1910r. ogłaszała w prasie korespondencje z Belgii i artykuły na tematy społeczne.W tym czasie należała do stowarzyszenia im.J.Lelewela w Brukseli,utrzymywał żywy kontakt z polskimi robotnikami kopalń belgijskich.W 1911r. wyszła za mąż za Mariana Dąbrowskiego,uczestnika rewolucji 1905-1907 roku.Do roku 1914 przebywała za granicą (Szwajcaria,Belgia,Francja,Anglia).Po powrocie do kraju w lipcu 1914r. nawiązała współpracę z ruchem niepodległościowym.Od stycznia 1916r. przebywała w Lublinie.Współredagowała pisma „Chłopska Sprawa”, „Polska Ludowa”.Współpracowała z redagowanym przez Stefanię Sempołowską pismem „W słońcu”.W 1918r. pracowała w Ministerstwie Rolnictwa,później w Głównym Urzędzie Ziemskim i w Ministerstwie Reform Rolnych.Od 1924r. poświęciła się wyłącznie pracy literackiej,podróżowała po Polsce,wyjeżdżała za granicę.Lata drugiej wojny światowej spędziła w Łucku i we Lwowie,potem w Warszawie.Opuściła ją po kapitulacji powstania warszawskiego,a wróciła do niej w lutym 1945r.Zmarła 19 maja 1965r w Warszawie.Pisała powieści,nowele,eseje,prace publicystyczne,przez całe życie prowadziła nieopublikowany dotąd dziennik.Ważniejsze utwory literackie Marii Dąbrowskiej to „Dzieci ojczyzny”, „Uśmiech dzieciństwa”, „Ludzie stamtąd”, „Marcin Kozera”, „Noce i dnie”,dramaty „Stanisław i Bogumił”, „Geniusz sierocy”.Pośmiertnie wyszły „Przygody człowieka myślącego”.
Opublikowano dnia: 02 grudnia, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    polecam bardzo przydatne Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.