Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Kalendarz gregoriański

książki Recenzja   według:KATIUSZA     Autor : encyklopedia
ª
 
Kalendarz gregoriański - kalendarz słoneczny, zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio. Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono niewielką poprawkę mającą na celu zniwelowanie opóźnienia w stosunku do roku zwrotnikowego, narosłego od r. 46 p.n.e. oraz zapobieżenie jego powstawaniu na przyszłość. Kalendarz juliański spóźniał się 1 dzień na 128 lat, natomiast opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na ok. 3000 lat. Różnice pomiędzy kalendarzami juliańskim a gregoriańskim sprowadzają się do dwu spraw: usunięcia 10 dni, od 5 do 14 października 1582 roku; miało to na celu skorygowanie powstałego opóźnienia.wprowadzeniu zasady, że lata podzielne przez 100 nie będą przestępne, z wyjątkiem tych podzielnych przez 400 (lata 1600 i 2000 były w kalendarzu gregoriańskim przestępne, a 1700, 1800 i 1900 nie) Trzeba nadmienić, że wspomniana korekta nie dotyczyła całości opóźnienia narosłego od 46 p.n.e., lecz tylko jego części. Przywrócono mianowicie kalendarz do stanu, w jakim był w czasie soboru nicejskiego w roku 325 n.e. Ma to ten skutek, że termin np. przesilenia zimowego wypada u nas 21 grudnia, podczas gdy w czasach Cezara przypadało to 24 grudnia. Odpowiednia bulla została wydana przez papieża Grzegorza XIII (łac. Gregorius XIII - stąd nazwa kalendarza) w 1582 roku, jednak poszczególne kraje przyjęły nowy kalendarz w różnych latach (niektóre dopiero w XX wieku), a niektóre kościoły wciąż jeszcze posługują się kalendarzem juliańskim. Dokładne kalendarium zmian znajdziesz w haśle Historia zmiany kalendarza na gregoriański. Warto nadmienić, że fakt zmiany kalendarza bullą papieską stanowił kontynuację zwyczajów starożytnego Rzymu.
Mianowicie w państwie rzymskim kalendarzem opiekował się najwyższy kapłan - Pontifex Maximus; funkcję tę w roku 45 p.n.e. - kiedy wprowadzono kalendarz juliański - pełnił Juliusz Cezar, w czasach chrześcijańskich natomiast tytulaturę tę przejęli papieże. Kalendarz był wprowadzony natychmiast 15 października jedynie w Hiszpanii, Portugalii, Polsce, i prawie całych Włoszech. W niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele innych krajów katolickich. Niektóre kraje protestanckie adoptowały kalendarz jedynie po części a niektóre dopiero w późniejszym czasie (np. w Wielkiej Brytanii w r. 1752). Jako ostatnie kraje Europejskie wprowadzające kalendarz były ogólnie te w których większość ludności wiązała się z kościołami prawosławnymi. Ostatnim krajem wprowadzającym zmianę z kaledarza juliańskiego była Grecja w r. 1923. Zaś ostatnim w świecie krajem, który wprowadził kalendarz gregoriański była Turcja w r. 1927, która do tego czasu używała kalendarza muzułmańskiego, chociaż oficjalna data zmiany kalendarza jest podawana jako r. 1917. Republika Chińska oficjalnie zaadaptowała ten kalendarz w r. 1912, potem po długim czasie rewolucji ponownie był on wprowadzony w r. 1929. Gdy Chińska Republika Ludowa została utworzona w r. 1949, lata zaczęto odliczać tak jak na Zachodzie, a nie od roku 1912 jako pierwszego.
Opublikowano dnia: 21 lipca, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.