Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wiek i rodzaj skał- Eurazja

Praca naukowa Recenzja   według:Renee1    
ª
 
W Europie skały najstarsze, prekambryjskie występują w części wschodniej i północnej. Na platformie wschodnioeuropejskiej na powierzchni tych skał nie ma, zaś wychodnie tych skał znajdują się na Płw. Skandynawskim, we fragmencie tarczy ukraińskiej i w jądrach wszystkich górotworów...... Są to głównie skały metamorficzne i krystaliczne. W europejskiej części platformy prekambryjskiej dominują na powierzchni skały osadowe paleozoiczne. Inne obszary z osadami paleozoicznymi to obrzeża łańcuchów górskich.
Skały mezozoiczne występują na obrzeżach skał paleozoicznych, ich układ ma kierunek zbliżony do równoleżnikowego, występują w całej Europie, ale najmniej na wschodzie i północy.
Skały kenozoiczne dominują w Europie centralnej, południowej i zachodniej. Na ten układ wpisują się osady holoceńskie związane z działalnością rzek. Rzadko spotykamy w Europie skały wulkaniczne, najwięcej występuje ich na archipelagach Morza Śródziemnego i na wyspach Atlantyku, głównie Islandia.

W Azji układ stratygraficzny jest o wiele bardziej skomplikowany. Wychodnie skał prekambryjskich: południowo – zachodnia część Płw. Arabskiego, Płw. Dekan, fragment na blokach chińskich, częściowa na Płw. Koreańskim oraz w obrębie najstarszych fałdowań, ponadto jako wychodnie w najwyższych górotworach równego wieku.
Skały paleozoiczne występują głównie w obrębie fałdowań paleozoicznych w południowej i wschodniej Azji.
Skały mezozoiczne dominują na obrzeżach zagłębień, kotlin śródgórskich (m.in. Tybet) – najwięcej w Azji centralnej i północno – wschodniej.
Skały kenozoiczne koncentrują się w Azji zachodniej i na znacznej części Płw. Arabskiego oraz dolina Gangesu.
Skały wulkaniczne występują w Azji północno – wschodniej.

Z wiekiem i właściwościami skał związane są typy rzeźby i obecnie wchodzące procesy. Największe piętno na typach rzeźby w Europie odcisnęły dwa epizody: fałdowania alpejskie (mezozoik / kenozoik), które ukształtowały południowa Europę; oraz transgresję lądolodu skandynawskiego. Tu zaznacza się najbardziej strefowość typów rzeźby: staroglacjalnej i młodoglacjalnej.
W Azji brak takiego układu. Transgresję lądolodu hamowała obecność wysokich pasm górskich. Południowa część Azji była formowana w różnych orogenezach.
Opublikowano dnia: 21 stycznia, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.