Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Średniowiecze

artykułu Recenzja   według:Paula1611    
ª
 
Średniowiecze to epoka trwająca od 476 r. - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego do 1453 r - zdobycie przez Turków Konstantynopola.

- symbole epoki
Symbolami epoki są krzyż i miecz, gdyż dwie najważniejsze grupy społeczne to duchowieństwo i rycerstwo. Duchowieństwo krzewi wiarę, rycerstwo broni kraju i jego mieszkańców.

- potęga Kościoła
Kościół dominuje jako siła gospodarcza i polityczna

- hierarchia społeczna
Średniowieczne społeczeństwo jest stopniowane od najwyższej warstwy społecznej do najniższej - król, duchowieństwo i rycerstwo, mieszczanie, chłopi

- kultura rycerska
Rycerz, obok ascety i władcy, jest jednym z wzorców osobowych epok. Na zachodzie Europy wykształca się nurt kultury dworskiej, w ramach którego powstają utwory przedstawiające rycerskie ideały : honor, wierność królowi, wiarę, odwagę, uczciwość.

- feudalizm
Ustrój społeczno-gospodarczy, którego podstawą jest posiadanie ziemi.

- teocentryzm
Dla średniowiecznego człowieka Bóg stanowi główny ośrodek życia i działania. Kultura podporządkowana jest sprawom sakralnym.

- filozofia św. Franciszka z Asyżu
Zwana radosną, bo najważniejsze jej hasła to miłość do ludzi i radość z przebywania w pięknym świecie stworzonym przez Boga.

- filozofia św. Tomasza z Akwinu
Zwana harmonijną, bo według niej świat jest hierarchicznie uporządkowany przez Boga, dlatego człowiek powinien pogodzić się ze swym miejscem an drabinie bytów.

- filozofia św. Augustyna
Zwana dramatyczną, bo przedstawia życie człowieka jako nieustanną walkę doskonałej duszy z grzesznym ciałem , a ratunek dla człowieka widzi w ciągłym samodoskonaleniu się.

- uniwersalizm
Dążenie do ujednolicenia Europy poprzez : jeden język urzędowy i sakralny - łacinę, jedną religię - chrześcijaństwo , jeden ustrój - feudalizm, jednego władcę duchownego - papieża, jednego władcę świeckiego - cesarza.

- literatura
Jest anonimowa, bo autorzy piszą na chwałę Boga, a nie dla sławy poetyckiej ; pisana jest po łacinie, jest parenetyczna, to znaczy, że tworzy wzorce osobowe : rycerza , świętego i władcy.
Opublikowano dnia: 27 grudnia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wzorce epoki ludzi sredniowiecza, rycerstwa ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    http://pl.shvoong.com/humanities/2095653-legenda-%C5%9Bwi%C4%99tym-aleksym-idea%C5%82-ascety/ http://pl.shvoong.com/humanities/2095657-pie%C5%9B%C5%84-rolandzie-idea%C5%82-rycerza/ 3 czerwca 2011
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.