Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Konspekt lekcji j.polskiego-Układamy opowiadanie na podstawie planu

Konspekt lekcji j.polskiego-Układamy opowiadanie na podstawie planu

artykułu Recenzja   według:Nursie     Autor : Nursie
ª
 
Temat: „Mściwój i Dobrochna” – układamy opowiadanie na podstawie planu.
Cele:
W zakresie wiadomości i wiedzy uczeń:
- zna termin legenda
- poznaje treść legendy „Mściwój i Dobrochna”
W zakresie umiejętności uczeń:
- wskazuje cechy gatunkowe legendy – na podstawie tekstu
- tłumaczy znaczenie wyrazu „kołczan”
- układa plan wydarzeń – na podstawie treści legendy „Mściwój i Dobrochna”
- posługując się planem formułuje opowiadanie
W zakresie postaw uczeń:
- rozumie, że za pośrednictwem legend może dowiedzieć się o wielu wydarzeniach historycznych lub rzekomo historycznych.
Typ lekcji: lekcja wprowadzająca nowy materiał
Metody:
- metoda heurestyczna
- praca z tekstem
Formy organizacji nauczania: praca jednostkowa
Środki dydaktyczne: słownik języka polskiego
Tok lekcji:
Czynności nauczyciela:
Faza organizacyjna
1. Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza obecność. Podaje temat lekcji.
2. Na dzisiejszych zajęciach zapoznacie się z treścią legendy „Mściwój i Dobrochna” i ułożycie opowiadanie na podstawie planu. Powiedzcie jednak najpierw czym jest legenda?     ( Możecie posłużyć się słownikiem języka polskiego ).
3. Legenda związana jest tematycznie z jakimś historycznymi lub legendarnymi zdarzeniami, postaciami i miejscami. Tak jak mit i baśń zawiera wiele elementów fantastycznych, ale w odróżnieniu od mitów i baśni odwołuje się do miejsc, faktów i ludzi rzeczywistych. Legendy opowiadają np. o założeniu i początkach danej zbiorowości ludzkiej, o ważnych miejscach i bohaterach.
Faza operacyjna
4. Otwórzcie sobie podręczniki na stronie 150. Proszę o przeczytanie tekstu legendy.  W czasie czytania niech każdy z Was ołówkiem ( na marginesie ) zanotuje najważniejsze wydarzenia.
5. Powiedzcie, czym jest kołczan?
6. Teraz każdy samodzielnie ułoży plan wydarzeń. Najlepiej niech będzie to w formie równoważników zdań.
7. Poproszę, aby wybrane osoby odczytały plan wydarzeń.
8. Zapiszcie sobie zadanie domowe. – Ustne opowiadanie treści legendy „Mściwój i Dobrochna” na podstawie planu.
Czynności uczniów:
1. Witają nauczyciela. Zapisują temat lekcji.
2. Legenda to opowieść ludowa przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, z czasem zapisana. Legenda to opowieść o postaciach historycznych lub rzekomo historycznych, nacechowana pierwiastkami niezwykłości, cudowności.
3. Uczniowie słuchają
4. Wybrani uczniowie odczytują po części tekstu legendy.
5. Kołczan – to futerał na strzały do łuku, wykonany ze skóry, noszony przez myśliwych i wojowników.
6. Uczniowie układają plan w zeszycie.
7. Uczniowie odczytują, to co napisali, np.
Plan wydarzeń:
1) Wyprawa Mściwoja na polowanie.
2) Spotkanie z łagodnym jeleniem.
3) Rozmowa księcia z Dobrochną:
a) prośba księżniczki
b) obietnica nagrody ( złota )
c) prośba o rękę Dobrochny
4) Pogoń za księżniczką.
8. Uczniowie zapisuja zadanie domowe.
Opublikowano dnia: 18 sierpnia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.