Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Konspekt lekcji j.polskiego-Strona czynna, bierna i zwrotna. Część 1

Konspekt lekcji j.polskiego-Strona czynna, bierna i zwrotna. Część 1

Praca naukowa Recenzja   według:Nursie     Autor : Nursie
ª
 
Temat: Uczymy się, bądź jesteśmy uczeni – jak odróżnić stronę czynną czasownika od strony biernej.
Cele w zakresie wiadomości:
Uczeń:
- wie, kim był Marcin Kozera z opowiadania Marii Dąbrowskiej
- przypomina zasady poprawnej pisowni trudnych form czasownika
( „nie” z czasownikami, czasowniki z cząstką „by” )
- poznaje pojęcie strony czynnej i biernej czasownika oraz funkcję jaką pełnią w zdaniu.
Cele w zakresie umiejętności:
Uczeń:
- wchodzi w rolę Marcina Kozery
- rozpoznaje postać z opowiadania M. Dąbrowskiej
- odnajduje , w tekście o Marcinie, wszystkie formy czasownika
- tłumaczy Marcinowi zasady poprawnej pisowni trudnych czasowników z tekstu
- szuka podmiotu, orzeczenia i dopełnienia w wyznaczonych zdaniach z tekstu.
- zamienia podmiot na dopełnienie w zdaniach z tekstu o Marcinie
- proponuje inne przykłady zdań, na wzór podanych z tekstu
- wpisuje zdania do tabelki dzieląc je na podmiot, orzeczenie i dopełnienie
- pokazuje za pomocą mimiki i gestu postawę podmiotu w zdaniach
- określa podstawę czynną i bierną podmiotu w zdaniach
- pomaga Marcinowi w uporządkowaniu notesu – ustalając w rozsypanych orzeczeniach stronę czynną lub bierną
- wypełnia tabelkę orzeczeniami – zgodnie z ich podziałem
- ustala skład – jednowyrazowy strony czynnej i dwuwyrazowy strony biernej
- wykonuje razem z Marcinem ćwiczenia na podanych zdaniach – związane z określeniem strony
- tłumaczy kiedy stosujemy stronę czynna a kiedy bierną
- odnajduje przewagę strony biernej nad czynną – w pismach urzędowych
- podaje przykłady strony zwrotnej – na bazie uprzedniego wyjaśnienia
- wymyśla i stosuje – formę pożegnania się z Marcinem
Cele w zakresie postaw:
Uczeń:
- rozumie jak ważna jest znajomość strony czynnej i biernej – w poprawnym „odczytaniu” sytuacji komunikacyjnej
- rozwija zainteresowanie nauką gramatyki – poprzez dostrzeżenie jej w tekstach literackich.
Typ lekcji: lekcja wprowadzająca nowy materiał
Strategie, metody i techniki dydaktyczne:
- metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia cząstkowe, metoda indukcji, scenki dramowe.
Formy  organizacji nauczania:
- praca zbiorowa, praca jednostkowa, praca w grupach, praca indywidualna.
Środki dydaktyczne: książka z opowiadaniem „Marcin Kozera” Marii Dąbrowskiej, ksera: tekst I – scenka z opowiadania o Marcinie, tekst II – kartka z notesu Marcina – formy orzeczenia, tekst III – pismo urzędowe – ogłoszenie.
Tok lekcji:
Czynności nauczyciela:
1.Dzień dobry! Nazywam się ..... i poprowadzę dzisiaj z wami lekcję. Mam nadzieję, że będziecie aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach. Najbardziej aktywni uczniowie zostaną nagrodzeni plusami.
2.Poproszę jedną osobę – chłopca, aby usiadł na krześle przy tablicy . Przypadnie mu dziś niecodzienna rola ( dyskretnie informuję ucznia o tożsamości postaci, w która się wcieli ).
3.Dzisiaj przyjrzymy się baczniej czasownikowi. Poznamy jego stronę czynną i bierną. Zapoznamy się z funkcją, jaką strony te pełnią w zdaniu oraz poznamy pewną tajemniczą osobę, która dzisiaj jest gościem w naszej klasie. Jest to postać, którą poznaliście już w klasie czwartej. Jeżeli jednak ktoś jej nie pamięta, ma dziś niezwykłą okazję do odnowienia starej znajomości.
4.Poproszę teraz aby osoba siedząca przy tablicy powstała i ujawniła nam swoje nazwisko i imię.
5.Myślę. Że wszyscy już wiedzą kim jest nasza tajemnicza postać. Co teraz możecie powiedzieć o naszym nadzwyczajnym gościu?
6. Powiedzcie mi, co takiego Marcin Kozera  robił wieczorami?
7. Dobrze pamiętacie treść opowiadania. Rzeczywiście Marcin uczył się języka polskiego. Dla pogłębienia swojej wiedzy pokonał on wszelkie bariery: czasu i przestrzeni i przybył tu dziś do nas. Ma on bowiem niesamowity problem – nie potrafi rozpoznawać czasowników. Jak sadzicie, czy damy radę mu pomóc? Jak możemy tego dokonać?
8. Rozdam Wam teraz fragment tekstu, ze scenką z opowiadania o Marcinie, a Wy podkreślcie kolorowym flamastrem wszystkie formy czasownika.
9. Proszę teraz, aby ktoś z Was napisał te formy czasownika, które podkreślił na tablicy. Niech napisze je wyraźnie, tak aby nasz gość mógł bez trudu je przeczytać.
10. Wśród wymienionych wyrazów znajdą się i takie, które z pewnością sprawią Marcinowi kłopot w zapisie. Jak myślicie, które to mogą być wyrazy?
11. Dobrze. Nauczmy zatem Marcina zasad poprawnej pisowni. Poproszę teraz o wyjście na środek klasy 6 osób. Każda z osób otrzymuje jeden wyraz ( z wcześniej wymienionych )  Waszym zadaniem jest wytłumaczyć Marcinowi poprawny pod względem ortograficznym zapis tego wyrazu.
12. Świetnie poradziliście sobie z tym zadaniem. Zapiszcie teraz temat lekcji: Uczymy, bądź jesteśmy uczeni – jak odróżnić stronę czynną czasownika od biernej.
13. Powróćmy do tekstu o Marcinie. Przeczytajcie trzy pierwsze zdania głośno, by nasz gość też usłyszał.
14. Skoncentrujcie uwagę tylko na tych stwierdzeniach, które wypisuję na tablicy:
- Marcin był trzymany przez panią.
- Chłopiec podniósł zmartwiona głowę.
- Chłopiec patrzył na panią.
- Młodzieniec został objęty i ucałowany przez panią.
15. Marcin dostanie od nas specjalne zadanie. Będzie musiał podkreślić wszystkie czasowniki w tych zdaniach.
16. Dobrze. Jak widzę Wasza wiedza pomaga. Nasz gość potrafi wskazać czasowniki. Podzielę Was teraz na cztery grupy. Każda grupa otrzyma jedno z powyższych stwierdzeń. Zadaniem grupy będzie wskazanie w swoim zdaniu: podmiotu, orzeczenia i dopełnienia.
17. Nasz gość uważnie słuchał. Jak myślicie czego nowego dowiedział się o czasowniku?
18. Spróbujmy w dwóch pierwszych zdaniach zamienić podmiot na orzeczenie. Jak będą wyglądały te zdania?
19. Proszę powiedzcie teraz Marcinowi, co takiego wydarzyło się w tych zdaniach?
20. Zapytajmy naszego przyjaciela z Anglii o przykład jakiegoś zdania.
21. Jak będzie to zdanie brzmiało po przekształceniu czasownika i zmianie dopełnienia na podmiot?
22. Czy ktoś poda jeszcze inny przykład?
23. Dla lepszego rozeznania zrobimy tabelkę. Podzielimy ją na trzy części, w każdej z nich wpiszemy kolejno: podmiot, orzeczenie i dopełnienie. Następnie każdy z Was wpisze jedno z wcześniej przytaczanych zdań do tabelki, oddzielając jego poszczególne części, tj. podmiot, orzeczenie, dopełnienie. A pod spodem, tak samo rozdzielając wpisze zdanie, które ma przekształcony czasownik i dopełniacz zmieniony na podmiot..
Opublikowano dnia: 14 sierpnia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.