Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Ballady i romanse - analiza i interpretacja

Ballady i romanse - analiza i interpretacja

książki Recenzja   według:LJoy     Autor : Władysław Broniewski
ª
 

Wydanie przez Adama Mickiewicza "Ballad i Romansów" w 1822 roku rozpoczęło w Polsce epokę romantyzmu. Był to okres, w którym twórcy próbowali odnaleźć i zdefiniować tożsamość narodu, pogrzebaną przez zaborców. Jednocześnie na pierwszy plan wysunęła się uczuciowość i życie wewnętrzne człowieka.

Władysław Broniewski nieprzypadkowo nadał swojemu wierszowi tytuł analogiczny do tytułu tomiku Mickiewicza. Możliwe, że chciał w ten sposób podkreślić tworzenie się nowej epoki w polskiej kulturze, epoki postwojennej, która również miała łączyć się z życiem wewnętrznym (na którym odcisnęło się piętno wojny) i ze stosunkiem Polaków do ich ojczyzny.

"Ballady i Romanse" Broniewskiego rozpoczyna cytat zaczerpnięty z "Romantyczności" -

"Słuchaj dzieweczko!
Ona nie słucha...
To dzień biały, to miasteczko..."

U Mickiewicza słowa te odnosiły się do obłąkanej dziewczyny, żyjącej wspomnieniem zmarłego kochanka. Bohaterka wiersza Broniewskiego przeżywa podobną tragedię przeniesioną na realia wojny. Naga, ruda dziewczynka "biega po gruzach", żyje przeszłością spędzoną z rodziną. Tymczasem w rzeczywistości jest samotna, jej rodzice padają ofiarą działań okupanta. Ryfka jest szczęśliwa w swojej nieświadomości, we własnym  wewnętrznym świecie znajduje schronienie przed wszechobecnym niebezpieczeństwem. Zamknięta w swoim świecie stanowi zagadkę dla ludzi, którzy próbują jej pomóc.
Symboliczność i mistyczny charakter postaci Ryfki podkreśla jej zestawienie z Jezusem. Razem stają pod bezsensownym sądem - "za to,  żeście nadzy, za to, żeśmy winni, obojeście umrzeć powinni".
Jezus w tej sytuacji może symbolizować cały lud żydowski prześladowany przez nazistów.
Dziewczynka i Chrystus giną zabici przez "głuchą salwę", która niszczy ciało, ale nie jest w stanie pokonać ducha triumfującego w raju ("...i oboje anieleli po klei...").
Powtórzenie na końcu cytatu, który otwierał wiersz świadczy o tym, że Ryfka zginęła pogrążona w marzeniach i wspomnieniach, przez co nie była świadoma tego, co się z nią dzieje. Owa zbierzność nadaje również przedstawionej historii uniwersalnego charakteru, podkreśla, że podobne zdarzenia mogły mieć miejsce wielokrotnie. 

Broniewski w swoim wierszu stosuje synkretyzm rodzajowy, który był jedną z cech ballad romantycznych. Dzięki temu zabiegowi opisane wydarzenia są utrzymane w metaforycznej, lirycznej konwencji. Za kolejny zaczerpnięty z romantyzmu element można uznać emocjonalne nasycenie wiersza i jego dramatyczną "fabyułę". Co więcej, Ryfka prezentuje skrajnie romantyczną postawę przedstawioną na tle wojny. Broniewski idealizuje ją, daje do zrozumienia, że właśnie taka postawa może być drogą do ukojenia i zbawienia w tych trudnych dla Polski czasach. 
Autor przenosząc elementy romantyczne na podłoże wojny podkreśla to jak duży oddźwięk pozostawia ona w życiu emocjonalnym człowieka.
Zastosowanie wykrzykników i nagromadzenie czasowników nadaje wierszowi dynamizmu i ekspresji. Obecność rymów sprawia, że kompozycja jest bardziej przejrzysta, dzięki czemu łatwiej jest skupić się na treści.

Broniewski w swoich "Balladach i romansach" stara się niejako przełożyć teorie Mickiewicza i innych twórców romantycznych na współczesne mu, powojenne realia. Wskazuje, że Polska, podobnie jak w czasach romantyków, musi umiejscowić ponownie swoją kulturę na tle Europy i Świata. Nie może ona przy tym zapomnieć o swojej bolesnej historii. Autor akcentuje również siłę duchowości i uczuciowości każdego człowieka, która w obliczu globalnej tragedii może stanowić dla niego azyl.

Opublikowano dnia: 02 marca, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.