Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Konspekt lekcji j.polskiego - Idzie wiosna ( topienie marzanny,gaik )

Konspekt lekcji j.polskiego - Idzie wiosna ( topienie marzanny,gaik )

Praca naukowa Recenzja   według:Nursie     Autor : Nursie
ª
 
Temat: Idzie wiosna.
Cele w zakresie wiadomości:
Uczeń:
- wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie z nadejściem wiosny
- zna zwyczaje ludowe związane z witaniem wiosny
- zna wiersz Joanny Kulmowej „Kotki marcowe”
- wie, czym jest epitet
- zna przysłowia dotyczące wiosny
- wie, czym są wyrazy pokrewne
- wie jaka jest poprawna pisownia nazw zwyczajów
Cele w zakresie umiejętności:
Uczeń:
- czyta ze zrozumieniem
- słucha ze zrozumieniem
- wymienia skojarzenia związane ze słowem wiosna
- odszukuje informacje w tekście
- analizuje wiersz, wskazuje epitety, wyrazy pokrewne
- opisuje zmiany w przyrodzie zachodzące wiosną
- umie uzasadnić swoją odpowiedź
Cele w zakresie postaw:
Uczeń:
- z zaangażowaniem zabiera głos podczas rozmowy
- zgodnie współpracuje w grupie
Metody:
Praca z tekstem, pogadanka, rozmowa kierowana, metoda aktywizująca – mapa mentalna
Formy pracy; grupowa, indywidualna, zbiorowa
Tok lekcji
Czynności nauczyciela:
1. Przywitanie.
2. Czy wiecie kiedy, zgodnie z kalendarzem, rozpoczyna się wiosna?
3. Tak, marzec jest pierwszym miesiącem wiosny. Jako ciekawostkę powiem wam, że nazwa marzec wywodzi się z łacińskiego Maritus – miesiąc Marsa. Starożytni Rzymianie bowiem poświęcili ten miesiąc bogu wojny. Powiedzcie mi proszę jak zmienia się przyroda o tej porze roku?
4. Poproszę jedną osobę, aby podeszła do umieszczonego na tablicy arkuszu papieru i narysowała żółtym flamastrem wiosenne słońce z dużą ilością promieni. W środku słońca umieścimy wyraz wiosna.
5. Teraz poproszę kolejne osoby, aby przy każdym z promyczków umieściły swoje skojarzenia dotyczące wiosny. Zapiszcie je na samoprzylepnych kartkach w kształcie kwiatków, które dla was przygotowałam.
6. Czy wiecie jaki zwyczaj ludowy wiąże się z powitaniem wiosny?
7. Czym jest marzanna? Na czym polega topienie marzanny?
8. Czy wiecie, co symbolizuje ten zwyczaj?
9. Tak, a ponadto oczyszczenie miejscowości i okolicy ze złych mocy i nieszczęść, ochronę przed chorobami i smutkami.
Rozdam wam teraz kartki z informacją o zwyczaju topienia marzanny. Wklejcie je proszę do zeszytów. Zapiszcie też, że nazwy zwyczajów ludowych pisze się małą literą.
Topienie marzanny – obrządek  dla naszych przodków związany z odwiecznym rytmem wegetacyjnym. Radowano się nadchodzącą wiosną, która oznaczała odrodzenie się przyrody, zapowiadała przyszłe plony, czyli też dostatek. Marzanna natomiast symbolizowała symbol zimę = była to kukła zrobiona ze słomy,  ubrana  i przystrojona koralami i wstążkami. Na Śląsku wkładano jej paradny strój weselny, a na głowę zakładano wianek. Potem obnoszono po wszystkich domach, następnie zdzierano ubranie i rozrzucano je po polach. Na koniec topiono ją w stawie, jeziorze, rzece,  topiąc w ten sposób zimę, choroby, śmierć i  zło. Czasem kukłę podpalano i płonącą wrzucano do wody. Jeżeli podczas pochodu przez wieś marzanna zajrzała komuś przez okno, oznaczało to rozmaite nieszczęścia, dlatego też obdarowywano członków pochodu ( głównie młodzież ), aby tak się nie stało.
10. Rozwiążmy teraz krótką krzyżówkę, którą przygotowałam dla was na tablicy.
Pytania:
a. W tym miesiącu, jak w garncu ( marzec ).
b. Wierzbowe kotki ( bazie)
c. kwiaty, które jako pierwsze pojawiają się po zimie ( przebiśniegi )
d. Miesiąc, który przeplata trochę zimy i trochę lata ( kwiecień ) Hasło: MAIK
11. Czy wiecie, co oznacza słowo maik lub gaik?
12. Przeczytam wam teraz krótką informację na ten temat.
W niektórych rejonach topienie marzanny oraz pochód z zielonym maikiem -gaikiem był to jeden zwyczaj złożony z dwóch etapów. Po pożegnaniu zimy powracano do miejscowości z wiosną , czyli gaikiem - wiecznie zielonym drzewkiem - symbolem życia. Był on ozdabiany wstążkami i np. kolorowymi wydmuszkami. Noszono go po wszystkich domach ogłaszając nadejście wiosny. Za tą radosną wieść dostawało się żywność lub pieniądze. Dziewczęta śląskie np. wnosząc gaik do wsi śpiewały.: „Nasz gaik zielony / Pięknie przystrojony / Na naszym gaiku malowane jajka / Co je malowała opolska kacmarka. Gałązki gaika umieszczone przy dom i w obejściu miały chronić przed złem, piorunami i innymi nieszczęściami.
13. W naszej krzyżówce ukryły się dwa przysłowia związane z wiosną. Odszukajmy je i zapiszmy ich pełną wersję.
14. Przeczytamy teraz wiersz Joanny Kulmowej „Kotki marcowe”.
15. O jakich kotkach jest mowa w wierszu? Czy są to prawdziwe koty?
16. Jak wyglądają „marcowe kotki”?
17. Co robią kotki – bazie?
18. Jaka pogoda jest opisana w wierszu? Czy jest charakterystyczna dla marca?
19. Przypomnijcie mi proszę, czym jest epitet? Wymieńcie epitety występujące w wierszu.
20. Odszukajcie w wierszu wyrazy pokrewne do słowa srebro.
21. Podzielcie się teraz na cztery grupy. Przygotujcie odpowiedź na pytanie : Czy wiosna to pora roku lubiana i oczekiwana? Jeśli tak, to dlaczego? Najlepsza  praca zostanie nagrodzona plusami.
Czynności uczniów.
1. Przywitanie.
2. 21 marca.
3. Uczniowie słuchają i odpowiadają np. : zaczynają kwitnąć kwiaty, raz pada deszcz, raz świeci słońce, wieje cieplejszy wiatr, przyroda budzi się do życia, powracają ptaki.
4. Uczeń rysuje słońce i umieszcza w nim słowo WIOSNA.
5. Uczniowie zapisują swoje skojarzenia i umieszczają je wokół słońca. Np. zielona trawa, zmienna pogoda, kotki – bazie, pierwsze kwiaty, przebiśniegi, ptasi śpiew, świeże warzywa, radość z życia, przebudzenie, słońce, przylatujące ptaki.
6. Topienie marzanny.
7. Uczniowie odpowiadają , np. jest to słomiana lalka, kukła kolorowo ubrana, która wrzuca się do wody, czasem wcześniej podpala.
8. Pożegnanie zimy.
9. Uczniowie wklejają kartki i zapisują informację dotyczącą poprawnej pisowni.
10. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.
11. Uczniowie odpowiadają.
12. Uczniowie słuchają.
13. Uczniowie odnajdują przysłowia i zapisują je.
W marcu jak w garncu. Kwiecień plecień poprzeplata trochę zimy, trochę lata.
14. Uczniowie czytają wiersz.
15. Nie, są to wierzbowe bazie.
16. Są srebrne, puszyste, miękkie, itp.
17. Huśtają się na gałązkach i mruczą : nareszcie wiosna.
18. Tak, jest plucha, zawierucha, deszcz i słota.
19. Epitet to wyraz określający rzeczownik, zazwyczaj jest to przymiotnik. Kotki marcowe, futra kocie, srebrne kotki.
20. Srebrnieją, srebrzystrzą.
21. Uczniowie pracują w grupach, a następnie prezentują swoje prace.

Opublikowano dnia: 11 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czy kotki marcowe to prawdziwe koty? UZASADNIJ Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czy kotki marcowe to prawdziwe koty Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    czy kotki marcowe to prawdziwe koty uzasadnij Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.