Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Konspekt lekcji historii Chłopi i mieszczanie w średniowieczu

Konspekt lekcji historii Chłopi i mieszczanie w średniowieczu

Praca naukowa Recenzja   według:Nursie     Autor : Nursie
ª
 
Temat: Chłopi i mieszczanie w średniowieczu.
Cele:
- uczeń zna i rozumie pojęcia: pług, ugór, patrycjusz, rada miejska, pospólstwo, plebs, rzemieślnik, mur, baszta, brama wjazdowa, barbakan, targ.
Uczeń potrafi:
- wskazać różnicę między wsią a miastem wynikającą z rodzaju pracy wykonywanej przez mieszkańców,
- wyjaśnić w jaki sposób uprawiano w sredniowieczu ziemię,
- przedstawić podział mieszkańców miasta na grupy społeczne,
- opisać wygląd średniowiecznego miasta,
- wymienić niebezpieczeństwa, jakie dawniej zagrażały mieszkańcom miasta.
Typ lekcji; wprowadzająca nowy materiał.
Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, kartki z tekstem do roli chłopa, patrycjusza, pospólstwa i plebsu.

Metody: praca z tekstem, elementy metody poglądowej, elementy inscenizacji improwizowanej, heureza, elementy metody indukcyjnej.

Tok lekcji:
- nauczyciel nakreśla cel lekcji
- uczniowie omawiają dwie ilustracje ( „na wsi” i „w mieście”) zamieszczone w podręczniku na str. 78 i 79
- inscenizacja – uczniowie wchodzą w rolę średniowiecznych postaci kolejno: wiejskiego chłopa, patrycjusza, przedstawiciela pospólstwa i plebsu.
- po przeczytaniu fragmentu wiersza ( J. Kochanowski „ Pieśń świętojańska o sobótce”) uczniowie odpowiadają na pytanie -> jak wyglądała praca na wsi? – ćw. 1 str. 46
- próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób w średniowieczu uprawiano ziemię?
- Nawiązanie do inscenizacji – omówienie trzech grup społeczeństwa dawnych miast
- Na podstawie rysunku umieszczonego w zeszycie ćwiczeń uczniowie opisują wygląd średniowiecznego miasta oraz próbują odpowiedzieć na pytanie: na jakie niebezpieczeństwa narażeni byli średniowieczni mieszkańcy miast.
- Uczniowie dopasowuja hasła związane z wsią i miastem z odpowiednimi rysunkami
- Notatka z lekcji
- Uczniowie rozwiązują krzyżówkę zbudowaną ze słownictwa poznanego na lekcji.
Opublikowano dnia: 02 lipca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    na jakie niebezpieczeństwa narażane były dawne miasta Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    na jakie niebezpieczenstwa narazone byly dawne miasta w sredniowieczu Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.