Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Komunizm w Polsce

Praca naukowa Recenzja   według:biggy    
ª
 

Komunizm to ustrój państwowy istniejący w Rosji w latach 1917 – 1991, w państwach Europy wschodniej od II wojny światowej do roku 1989 – 1990, w Chinach istnieje od roku 1945 do dnia dzisiejszego oraz w kilku innych państwach. Obecnie jedyne państwa komunistyczne to: Chiny, Kuba, Korea Północna i Wietnam.

System totalitarny w Polsce został narzucony wraz z wkraczająca do Polski w 1944r. Armią Radziecką. W wyniku podziału wpływów na Konferencji w Jałcie, Polska dostała się pod Radzieckie skrzydła. Komuniści Polscy wykorzystali tę sytuację by zaadoptować w kraju system władzy panujący w ZSRR.

Komuznizm w Polsce opierał się na kilku zasadniczych fundamentach. Pierwszym z nich był aparat przemocy, w skład którego wchodziła policja polityczna (UB, SB). Formacje te budziły w społeczeństwie strach i skłaniały do podporządkowania się istniejącym regułom, tworzyły ustrój beznadziejności i zależności od kaprysów władzy. Drugim fundamentem była całkowicie podporządkowaną systemowi administracja. Zdolna zarówno karać nieposłusznych jak i wynagradzać zasłużonych. Innym ważnym i niezmiennym fundamentem komunistycznego porządku była stała zależność od ZSRR. Na skutek jego militarnej obecności i politycznej opieki, sytuacja wydawała się beznadziejna i bez alternatyw, dopóki istnieć będzie imperialny sąsiad.
Fundamentem totalitarnego państwa stała się także monopolistyczna gospodarka, znacjonalizowana i podporządkowana państwu oraz monopol na środki przekazu i zakaz tworzenia niezależnych partii. Wszystkie przedstawione wyżej fundamenty miały zagwarantować bezkolizyjne trwanie i umacnianie się komunizmu. Nie były one jednak w stanie wymusić rzeczywistego poparcia i zaangażowania ze strony obywateli.

Wydarzenia z 1956r., 1968r., 1970r., 1976r., 1980/81r., i 1989 roku potwierdziły tylko fakt, że Polacy nie zgadzają się z istniejącym „porządkiem” i czynnie przeciwstawiają się mu. Upadek gospodarczy w kraju w latach 1988/1989, słabość na arenie międzynarodowej ZSRR oraz siła narodu skupionego wokół idei „Solidarności”, sprawiły, że w ramach rozmów opozycji z rządzącymi, uzgodniono pokojowe metody przejścia z systemu totalitarnego do demokratycznego. Datą upadku komunizmu w Polsce umownie przyjmuje się 4 czerwca 1989r. – dzień pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Rok 1989 jest datą końca komunizmu nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo - Wschodniej, która należała do bloku państw kontrolowanych przez Związek Radziecki. Rok 1989 jest datą końca komunizmu nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo - Wschodniej.

Opublikowano dnia: 07 czerwca, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Czy komunizm w Polsce był potrzebny? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz  :    Komunizmu nigdy i nigdzie nie było na świecie. Kłamcy i nieucy mogą twierdzić że był bo nie wiedzą co to komunizm. 15 czerwca 2013
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    fajne Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Od kiedy zaczął sie komunizm w Polsce do kiedy? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz  :    Nigdy bo nigdy i nigdzie nie było komunizmu na świecie. 15 czerwca 2013
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
 1. 2. Aga

  komunizm

  Komunizmu w Polsce nigdy nie było i tylko idioci jak małpy powtarzają po pisarczykach i Wałęsie w mediach , że to był komunizm. Każdy kto mówi o komunizmie niech najpierw poczyta co to za ustrój ten komunizm i dokształci się a olśni go wiedza że komunizmu w Polsce nigdy nie było.

  1 Zagłosuj 22 stycznia 2013
 2. 1. WOJEWODKA

  KOMUNIZM

  NIGDY WIECEJ

  0 Zagłosuj 30 stycznia 2012
X

.