Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Pedagogika Humanistyczna- Carl Rogers

Pedagogika Humanistyczna- Carl Rogers

Praca naukowa Recenzja   według:Spencer42     Autor : Spencer42
ª
 
Pedagogika Humanistyczna została stworzona przez Carla Rogersa, amerykańskiego psychologa. Pedagogika Humanistyczna zakłada, że człowiek rozwija się samoistnie, jego naturalnym dążeniem jest dążenie do aktualizacji wrodzonego potencjału człowieka. Według Rogersa szkoła powinna zapewnić: bezpieczeństwo, akceptację i przynależność a w tedy dziecko będzie chciało się uczyć i poznawać świat. W szkole Rogersa powinna panować atmosfera: wolna,
ukształtowanie zdrowego i szczęśliwego dziecka, które będzie się samorealizować. Rogers opracował również warunki terapeutycznego klimatu uczenia się, według którego powinno być: nagradzanie, akceptacja, zaufanie i apatia, nauczyciel i uczeń to partnerzy. W szkole Rogersa nauczyciel to facyfikator- tworzy warunki dla nauczania, nie naucza nie nakazuje. Nauczyciel musi być: autentyczny (ma być sobą), samorealizacyjny, spontaniczny. Rozwój- Polega na przekształceniu struktur psychicznych wynikających ze wzajemnych oddziaływań podmiotu i środowiska. Według Rogersa człowiek, aby dobrze się rozwijał musi się, samorealizować a powinno wyglądać to tak: zawsze uśmiechnięty, szczery, sprawiedliwy, ma poczucie humoru, pomaganie innym, zainteresowanie społeczne, zainteresowanie holistyczne. Według Pedagogiki Humanistycznej na rozwój człowieka ma również wpływ środowisko, w jakim żyje jednostka: Środowisko ma bardzo duży wpływ na rozwój jednostki, jeśli odpowiednio będzie wpływać na rozwój człowieka to będzie wszystko dobrze, jednostka będzie dobrze się uczyć, będzie miała dobre kontakty z nauczycielami i rodziną. Ale za to środowisko nie może przeszkadzać, jeśli tak się stanie to będą odwrócone skutki.

Opublikowano dnia: 31 maja, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jakie jest źródło? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Spencer42

More
X

.