Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Cechy eposu na podstawie "Iliady" i "Odysei" cz.1

Cechy eposu na podstawie "Iliady" i "Odysei" cz.1

książki Recenzja   według:Desperado_MZ     Autor : Desperado_MZ
ª
 
Pojęcia: inwokacja, porównanie homeryckie, retardacja, heksametr. Ustny rodowód gatunku. Kwestia homerycka. Technika opisu (na podstawie opisu tarczy Achillesa). Świat bogów i ludzi, działanie Fatum. Realia (problem anachronizmów). Realizm, idealizm i cudowność świata przedstawionego. Rozwój gatunku w czasach nowożytnych.HOMER - od niego rozpoczyna się historia literatury europejskiej. Był aojdem, żył w VIII w. p.n.e. Prawdopodobnie był ślepy. O ile późniejsi spierali się o to czy istniał - starożytni nie mieli wątpliwości. Był dla nich najwyższym autorytetem."Iliada" - temat: wojna trojańska;* główny bohater - Achilles."Odyseja" - temat: powrót Odyseusza do Itaki;* główny bohater - Odyseusz.KWESTIA HOMERYCKA - spór uczonych o istnienie Homera. W XVIII w. badacze francuscy stwierdzili, że nie jeden człowiek a wędrowni pieśniarze stworzyli oba utwory. Ostatecznie jednak, po badaniach komputerowych, ustalono, że autorem obu eposów był jeden człowiek.CECHY EPOSU NA PODSTAWIE "ILIADY" I "ODYSEI":1. BOHATER ZBIOROWY; Społeczeństwo w przełomowym momencie;2. MNOGOŚĆ FORM PODAWCZYCH: opis + narracja + opowiadanie + dialog + monolog;3. OBECNOŚĆ INWOKACJI - przygotowuje czytelnika przed tym, co go czeka; jest apostrofą do siły wyższej; zwykle - prośbą poety o natchnienie skierowana do istoty nadprzyrodzonej, muzy."Tak Dzeusa dokonywała się wola,Zwłaszcza od dnia, gdy w niezgodzie przeciwko sobie stanęliWładca narodów Atryda (Agamemmnon) i bogom równy Achilles."4. OBECNOŚĆ SZCZEGÓŁOWYCH OPISÓW (PRZEDMIOTÓW, LUDZI, SYTUACJI, WALK zawężonych do poszczególnych POJEDYNKÓW, NARAD, UCZT ITD.). Są one jednocześnie realistycznymi i plastycznymi. Mają charakter dynamiczny5. RETARDACJE - ZAWIESZENIE AKCJI;6. CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW I ICH IDEALIZACJA7. PARALELIZM PŁASZCZYZN FABULARNYCH: WSPÓŁISTNIENIE I PRZENIKANIE SIĘ ŚWIATA NADPRZYRODZONEGO I LUDZKIEGO.Bogowie ingerują w wojnę trojańską: "a na to patrzyli wszyscy bogowie.
..""Który to z bogów do waśni wzajemnej obu podburzył?"8. POEMAT TRAGICZNY, PESYMISTYCZNY. Spowodowane jest to bezsilnością i słabością człowieka wobec ingerujących w ludzkie życie bogów. Los ludzi jest przesądzony przez bogów.FATUM - los, przeznaczenie, nieodwołalna konieczność. To, co zostało powiedziane przez bogów, przepowiedziane przez wyrocznię musi spotkać człowieka i nie ma od tego ucieczki. Jest to z reguły zapowiedź nieszczęścia.9. BOHATEROWIE-HEROSI - silni, potężni, np. Achilles. MOWY BOHATERÓW w formie dłuższych monologów rozmieszczone są symetrycznie, regularnie powtarzają się w danej pieśni.10. EPOS PISANY HEKSAMETREM.Heksametr - miara wiersza, rytm opierający się na istnieniu w języku greckim akcentu w poszczególnych wyrazach. Wyrazy o podobnym akcencie rozmieszczone są regularnie. Heksametr wpływa na rytmiczność dzieła.11. PORÓWNANIA HOMERYCKIE, czyli takie, w których jeden z elementów, porównywany lub porównujący, jest przedstawiony w bardzo szczegółowy sposób; rozbudowany, do tego stopnia, że w niektórych przypadkach tworzy on wręcz odrębny obraz poetycki:"I tak jak orzeł, ptak górski, najszybszy wśród uskrzydlonych,Spada i lekko dopędza z chmur gołębicę spłoszoną -Ona wymyka się, pierzcha, lecz orzeł z wrzaskiem straszliwymZ bliska uderza, w drapieżnej duszy zdobyczy spragniony -Tak z zawziętością Achilles pędził, a Hektor uciekałPod trojańskimi murami, unosząc rącze kolana."12. EPIZODYCZNOŚĆ, wiele epizodów;W "Iliadzie" np. konflikt Achillesa i dowódcy wojsk greckich - Agamemnona.13. OBIEKTYWNY NARRATOR.14. PATETYCZNY STYL OPOWIADANIA.
Opublikowano dnia: 09 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.