Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Sztuka I Nauki Humanistyczne>Tradycja i nowatorstwo poezji J. Kochanowskiego (gatunki, styl, wersyfikacja)

Tradycja i nowatorstwo poezji J. Kochanowskiego (gatunki, styl, wersyfikacja)

książki Recenzja   według:Desperado_MZ     Autor : Desperado_MZ
ª
 
Nowe miary wierszowe:- strofa saficka- czterowersowa: trzy jedenastozgłoskowce i jeden pięciozgłoskowiec)- sekstyna- sześciowersowa o rymach ababcc- sonet- wiersz białyCechy artyzmu i języka J. Kochanowskiego:- posługiwanie się neologizmami- synonimy- homonimy- zdrobnienia- przenośnie, metafory- porównania- przerzutnie- wersyfikacja:1. rymy męskie i żeńskie2. liczba sylab od 7 do 14Fraszki:- tradycja- epigramat- nowatorstwo- Kochanowski często stosował wiersz stychiczny- ciągły i bezzwrotkowy.Pieśni:Również w tym gatunku poeta okazał się odkrywczy. Przejmując podstawowe wzorce Horacego, często je przekształcał, kojarząc np. pieśń biesiadną z filozoficzno- refleksyjną. Poeta zaproponował też odbiór pieśni jako dzieła przeznaczonego do czytania, nie tylko do śpiewu. Nie ulega wątpliwości, że tradycja pieśni śpiewanej do wtóru melodii była mu doskonale znana, i że do niej także nawiązywał. Widać to w organizacji wiersza, która umożliwia wykonanie wokalne.Treny:Poeta zastosował się ściśle do reguł gatunku dotyczącego pojedynczych utworów- ściśle wyznaczony wewnętrzny układ, w którym występowały partie poświęcone:- pochwałom cnót i zalet zmarłego- ukazaniu wielkości poniesionej straty- demonstracji żalu- pocieszeniu- napomniemniuNowatorstwem było zastosowanie tego schematu do całego cyklu trenów. Czymś nowym było też napisanie trenów ku czci dziecka, a nie kogoś znanego i utytułowanego
Opublikowano dnia: 28 marca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.