Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Jan Kochanowski - Treny cz.1

książki Recenzja   według:Desperado_MZ     Autor : Desperado_MZ
ª
 
Koncepcja cyklu „Trenów” .Koncepcja „Trenów” zakłada przejęcie cech tradycyjnego trenu i użycie ich w stosunku do całego cyklu. Według nich wewnętrzna logika „Trenów” jest następująca: zaczyna się od pochwał cnót zmarłej, potem ukazano ogrom strat, demonstrowano swój żal, by w końcu umieścić pocieszenie i pouczenie. „Treny” jako epicedium: elementy konwencji i odstępstwa od niej.Poeta, komponując całość zbioru, kierował się regułami gatunku funeralnego. Zalecane przez poetyki humanistyczne normy odnosiły się w zasadzie nie do zbioru, lecz do jednego utworu żałobnego (epicedium, tren, epitafium). Kochanowski zaadoptował tę kompozycję do budowy całego zbioru złożonego z 19 trenów, które łącznie ukazują wielkość straty, jaka dotknęła ojca, jego żal, pochwałę zalet zmarłej, kojarzą pochwałę oraz obraz wielkości straty, a w końcu prowadzą do ostatniego i fundamentalnego utworu („Tren XIX” - albo „Sen”) zawierającego pociechę. Oprócz cykliczności, pewnym odstępstwem od przyjętych konwencji epicedium jest fakt poświęcenia (tylko) dziecku tego typu wierszy - w zasadzie zastrzeżonych dla osób godnych, znanych i zasłużonych.Geneza cyklu.Poświęcone „niepospolitej dziecinie”, zaledwie 2,5 letniej córce Urszuli „Treny” wydane zostały w roku 1580, czyli dwa lata lub rok po jej śmierci. Niewątpliwie cios ten był impulsem do powstania dzieła, jednakże samo jego stworzenie było owocem żmudnej i przemyślanej pracy literackiej, a nie spontanicznej improwizacji dyktowanej żalem.„Przy pogrzebie rzecz” jako pierwszy zwiastun kryzysu światopoglądowegoTo mowa pogrzebowa, którą Jan Kochanowski żegnał brata i opiekuna młodszego rodzeństwa Kaspra Kochanowskiego. Przy pogrzebie rzecz ma zgoła wyjątkowe znaczenie dla genezy trenów. Najpierw dla tego, że jest świadectwem zarysowującego się kryzysu światopoglądowego, wcześniejszym o kilka lat od trenów. Pozwala to stwierdzić wyraźnie, a nawet przekonywująco udowodnić, że kryzys światopoglądowy, którego przebieg, rozmiary i przemiany zrelacjonowane zostały w trenach, nie rozpoczął się od tragedii osobistej, śmierci ukochanej córeczki, że nie spowodowały go jedynie cierpienia ojcowskie.
Dały mu początek wątpliwości intelektualne, sformułowane przez poetę także z okazji śmierci, co prawda, braterskiej, jakby właśnie w tej perspektywie – perspektywie śmierci – należało rozstrzygać o sprawach dla świadomości i światopoglądu człowieka renesansowego najważniejszych. Działo się tak nie bez oczywistego powodu. Antycznym mistrzom w filozofii, przyswajanej przez Kochanowskiego i renesans m.in. za pośrednictwem pism Marka Tulliusza Cycerona, chodziło o to, by wskazać drogę do szczęśliwego życia, by uwolnić człowieka od cierpienia, niepokoju i grozy śmierci. Kochanowski z ironią wypowiada się o tej filozofii i prowadzi polemikę z nią w „Przy pogrzebie Rzeczy”. Sarkastyczne odrzucenie mądrości filozofów prowadzi zarówno w trenach jak i w „Przy pogrzebie rzeczy” do refleksji na temat ułomności ludzkich sądów o świecie i życiu, a także rozbieżności pomiędzy najbardziej nawet ugruntowanymi przekonaniami a rzeczywistością. Odrzucenie mądrości stoików i ujawnienie rozziewu między radami filozofów a ludzkim doświadczeniem, między słowami a czynami prowadzi w Trenach, podobnie jak wcześniej w mowie „Przy pogrzebie rzecz”, do twierdzeń i wniosków podstawowych dla obu utworów na temat natury ludzkiej i ukształtowania na ich podstawie nowej filozofii człowieka, w pełni tę jego, odkrytą w dyskusji ze stoikami, naturę uwzględniającą
Opublikowano dnia: 28 marca, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.