Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Narzędzie badawcze

Praca naukowa Streszczenie   według:wincent     Autor : wicia
ª
 
Narzędziami badawczymi w badaniach naukowych są przedmioty, instrumenty, urządzenia techniczne, aparatura pomiarowa służąca do realizacji technik badań. To wszystko można wykorzystać do zbierania i rejestrowania badanych faktów, informacji i zjawisk. O ile technika badawcza oznacza czynność, to narzędzie badawcze jest instrumentem służącym do gromadzenia danych z badań naukowych. Do współczesnych narzędzie badawczych należy zaliczyć takie środki materialne, jak skomplikowane narzędzia techniczne i systemy elektroniczne wraz z oprogramowaniem, gdyż są one nieodzowne do ustalania rzeczywistych faktów i decydują o uzyskaniu pożądanych (rzetelnych) wyników. Jak z tego wynika, jest to rozległy wachlarz środków materialnych bardzo prostych, ale także i wysoce zautomatyzowanych (technicznych, elektronicznych, komputerowych) zapewniających gromadzenie materiału źródłowego, jego rejestracje przechowywanie oraz poprawne funkcjonowanie procedury badawczej.
Budowa narzędzi badawczych może być rozpoczęta dopiero po skonstruowaniu, eksplikacji i operacjonalizacji problematyki badawczej, a także po wyborze populacji, w której będą realizowane badaniach. Każde narzędzie badawcze pełni w badaniach podwójną rolę: 1) umożliwia zebranie potrzebnych informacji; 2) jest najbardziej szczegółowym przełożeniem problematyki badawczej na język pytań i problemów jednostkowych. Ostateczny kształt (zawartość i budowę) narzędzia wyznaczają następujące czynniki w następującej kolejności:
  • zakres problematyki badawczej,
  • swoiste wymogi techniki badawczej, jaka będzie zastosowana,
  • cechy specyficzne zbiorowości, w której badania będą realizowane,
  • warunki techniczno - organizacyjne badań (zespół badaczy, czas, miejsce badań itp.).
Spośród wielu narzędzi badawczych na szczególną uwagę, ze względu na powszechne ich zastosowanie w każdej pracy naukowej, a w kwalifikacyjnej w szczególności, niezależnie od sytuacji i warunków badań należy wymienić:
  • kwestionariusz ankiety,
  • kwestionariusz wywiadu,
  • test,
  • arkusz obserwacji.
Opublikowano dnia: 15 października, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.