Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Fizyka>Wietrzenie skał: fizyczne i chemiczne

Wietrzenie skał: fizyczne i chemiczne

książki Streszczenie   według:IRENKA     Autorzy: Modest Misztal; Halina Smal; Anna Wójcikowska-Kapusta
ª
 
WIETRZENIE SKAŁ - są to procesy o charakterze fizycznym, zachodzące pod wpływem sił grawitacji lub zmian temperatury. Mogą to być też reakcje chemiczne zachodzące pod wpływem wody lub roztworów wodnych o charakterze kwasów albo zasad.

* Wietrzenie fizyczne

-obrywy skalne- staczając się po stokach same się rozkruszają a przy tym rozdrabniają napotkane po drodze odłamki innych skał. 
-niesione przez wiatr małe odłamki skał również powodują rozdrabnianie
-temperatura - zmiany temperatury w cyklach rocznych i dobowych powodują rozdrabnianie skał. Zjawisko to polega na tym że zamarzająca woda rozpycha struktury skalne, a nawet zamarzając w najdrobniejszych szczelinach skalnych z ogromną siłą rozkrusza nawet najtwardsze minerały.
-korzenie roślin- wrastając w szczeliny skalne powodują ich rozpychanie ze względu na przyrost korzeni na grubość. 

Taki rozkruszony materiał jest przenoszony przez wiatr lub wodę i rozkruszone cząstki ulegają mechanicznemu wygładzeniu i obtoczeniu.

*Wietrzenie chemiczne

Procesy te są spowodowane działaniem roztworów wodnych.
- rozpuszczanie- np. reakcja węglanu wapnia z woda zawierającą CO2. Wówczas słabo rozpuszczalny węglan wapnia przechodzi w bardzo dobrze rozpuszczalny kwaśny węglan wapnia.

CaCO3 + H2O+CO2 = Ca(HCO3)2


-hydroliza- przykładem może być reakcja jednego ze skaleni z wodą. Powstaje wówczas wodorotlenek potasu, który zmienia odczyn środowiska aktywizując proces wietrzenia.
-hydratacja- polega na tym że związki o dużej twardości przechodzą w związki o twardości znacznie mniejszej
-karbonatyzacja- czyli przyłączenie jonu węglanowego, powoduje przejście związków bardzo trudno rozpuszczalnych w związku łatwiej rozpuszczalne.
-kaolinizacja- jest to reakcja w trakcie której bardzo twarde sklaenie pod wpływem kwasu węglowego przechodzą w kaolinit ( minerał sypki)
-reakcje utleniania i redukcji

Rozpuszczone składniki mineralne mogą stać się składnikiem roślin a dalej z pośrednictwem łańcuchów troficznych - zwierząt. 
Opublikowano dnia: 27 maja, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.