Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Fizyka>Wyładowanie elektryczne

Wyładowanie elektryczne

Praca naukowa Streszczenie   według:citretka     Autor : brak
ª
 
wyładowanie elektryczne jest uwarunkowane działaniem cyznników jonizujących lub istnieniem źródeł swobodnych elektronów.wyładowanie elektryczne  w dielektrykach stałych iciekłych jest zwane przebiciem.wyładowanie lektryczne w gazie dzielą się na niesamoistne-zamikające po ujeciu cyznników zewnętrznych powodująacyh powstawanie swobodnych elektronów i jonów oraz wyładowanie elektryczne samoistne-utrzymujące się po usunięciu tych czynników;przejście od wyąłdowania elektryczneg oniesamoistnego w samoistne jest zwane zapłone,m lub przebiciem elektrycnzym gazu.podczas wyłądowania elektrycznego zachodzą procesy prowadzace do emisji promieniowania elektromagnetycznego przez cząsteczki gazu-często w zakresie widzialnym( wzbudzanie cząsteczek- a nastepnie powrót do  niższych stanów energetycznych,jonizacja i w konsekwencji rekombinacja jonów i elektronów);wiel uwy,ładowaniom elektrycnzym towarzyszą efekty akustyczne wywołane silną falą uderzeniową.forma zewnętrzna i charkaterystyki wyłądowań elektrycznych są bardzo rózne m.in.zaleznie od składu i ciśnienia gazu, natężen ia io częstotliwości zewnętrznego pola elektrycznego.wyładowanie elektryczne ciemne,wyąłdowanie niesamoistne,wk torym cząstki naładowane,biorące udział w przepływie prądu elektrycznego miedzy elektrodami,powstają wyłacznie wsute działania zewnętrznych czynników jonizującyh;natężenie prądu pocżatkowo rośnie ze wzrostem napięcia międzyelektrodowego,a  nastepnei jego wartośc się ustala- tzw.prąd nasycenia;wykorzystywane w komorach jonizacyjnych.wyładowanie elektryczne  Townseda-czastki nałądowane,wytwarzane przez zewnętrzny czynnik jonizująacy,nabywają prędkości wystarczające do zjonizowania gazu,lecz niewystarczające do podtrzymania wyładowania,gdy ustanie działanie tego cyznnika;są wykorzystywane w  fotodiodach gazowanych,licznikach Geigera-Mullera,licznikach proporcjonalnych.wyładowanie elektryczne jarzeniowe -wyąłdowanie elektryczne samoistne,wystepujące w gazach rozrzedzonych;charakteryzuje je duży spadek potencjału w pobliżu katody,silnie rozwinięta jonizacja zdetrzeniowa,emisja wtorna elektronów z katody oraz określony rozkład świecenia,ktory zależy od rodzaju i  ciśnienia gazu;są wykorzystywane m.in. w niektórych typach lamp ioświetleniowych,stabilizatorach napięcia.wyładowanie elektryczne ulotowe,ulot,wya;ldowanie elektryczne koronowe,wydowie elektryczne w gazie o ciśnieniu zblizonym do atmosferycznego występujące w obszarze silnie niejednorodnego pola elektrycznego o dużym natęzeniu;towarzyszy mu wytwarzanie w powietrzu ozonu i tlenkwo azotu;mechanizm wyąłdowanaiw dużym stopniu zależy od biegunowości elektrody;ulot ekjst zjawiskiem szkodliwym w aparatach oraz liniach elektrycznych wysokiego napięcia,w których wywołuje straty mocy dochodzace do setek kW na 1 km linii;jest źródłem dużych zakłóceń w odbiorze fal radiowych;wykozrystywany w elektrofiltrach i elektroseparatorach.
wyładowanie elektryczne iskrowe-wyąłdowanie elektryczne w gazie o ciśnieniu zblizonym do atmosferycznego,stanowi fazę przejściową do wyładowania jarzeniowego lub łukowego,gdy cały obszar wyąłdowania  jest zjonizowany;ma postać  jaskrawo świecącego pojedynczego kanału plazmowego o dużej gęstości prądu lub wielu rozgałęzionych kanałów znikającyh i pojawiającyh się w nowym miejscu(wyąłdowanie elektryczne snopiaste);wykorzystywane w komorach iskrowych,lampach błyskowych,do inicjowania wybuchow lub zapłonów i in.;odmianą  wyąłdowania iskrowego jest piorun.wyąłdowanie elektrycnze łukowe,łuk elektryczny to inaczej wyąłdowanie elketryczne,które  cechuje duża gestośc prądu  elektrycnzego (do 104 kA/m2),emisja elektronow ma charakter termoelektronowy  lub polowy;łuk elektryczny charkateryzuje się  silnym świeceniem gazu między  anodai  katodą;w łuku swobodnym przy ciśnieniu atmosferycnzym temperatura plazmy dochodzi do 104K;gęstosć pradu osiąga wtedy wartość graniczną;zwiększenie  prądu wyładowania  prowadiz jedynei do powiększenia  przekroju kolumny plazmowej przy stałej w przybliżeniu temperaturze gazu;gęstosć prądu a zatem i temperaturę gazu można  zwiększyć prze zzwiększenie  pradu wyłądowania z jednoczesnym  uniemozliwieniem rozszerzania się kolumny plazmowej.
Opublikowano dnia: 10 grudnia, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika citretka

More
X

.