Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Inżynieria>Wpływ eksploatacji na powierzchnię ziemi oraz występowanie zagrożeń naturalnych.

Wpływ eksploatacji na powierzchnię ziemi oraz występowanie zagrożeń naturalnych.

książki Streszczenie   według:pm19     Autor : pm19
ª
 
Puste przestrzenie powstałe w górotworze wskutek eksploatacji górniczej powodują przesunięcia mas skalnych, które w mniejszym lub większym stopniu oddziaływają na powierzchnię ziemi. Poza tymi bezpośrednimi skutkami eksploatacji, które występują na terenach położonych nad wybranymi częściami pokładów, mogą występować jeszcze skutki pośrednie, spowodowane zmianą stosunków wodnych w górotworze wskutek spływu wód do kopalni, naruszenia warstw kurzawkowych itp. Te skutki pośrednie mogą sięgać dość daleko poza teren właściwej eksploatacji górniczej. Wszystkie te uszkodzenia terenu i naruszenia równowagi górotworu mogą spowodować osuszenie studzien, rzek, naturalnych lub sztucznych zbiorników wodnych, zniszczenie arterii komunikacyjnych itp. Największe straty materialne powodują uszkodzenia obiektów budowlanych, których rozmiary mogą być różnorodne, poczynając od spękań, a kończąc na ich całkowitym zawaleniu. Wielkość i charakter tych uszkodzeń, zwanych szkodami górniczymi zależy od rodzaju skał zalegających nad wybieranymi pokładami i głębokości eksploatacji, od grubości i nachylenia pokładów, od stosowanych systemów wybierania i prędkości posuwania się frontu wybierania, od wielkości wyeksploatowanej partii pokładów, od tektoniki złoża oraz od tego, czy wybiera się jeden czy też więcej pokładów.
Jak wykazują pomiary niwelacyjne prowadzone na terenach eksploatacji górniczej, największe obniżenie terenu, wynoszące od 30 do 60 % grubości wybranego pokładu, występuje przy wybieraniu z zawałem stropu, natomiast przy wybieraniu z podsadzką obniżenie terenu wynosi od 3 do 30 % w zależności od rodzaju podsadzki i sposobu jej wykonania. Oprócz zagrożeń powierzchni spowodowanych eksploatacją węgla, istnieje wiele zagrożeń naturalnych, występujących w kopalniach węgla kamiennego, które w dużym stopniu utrudniają wydobycie, a do których zaliczyć należy : • bardzo silne zagrożenie metanowe, • zagrożenie wodne, • zagrożenie pożarowe, • zagrożenie temperaturowe, zwiększające się wraz z postępującą głębokością eksploatacji, • zagrożenie tąpaniami. Wymienione czynniki powodują wysokie straty zasobów węgla, przeklasyfikowanie zasobów bilansowych do pozabilansowych, szybki ubytek zasobów w najdogodniejszych dla górnictwa parametrach złożowych, a ponadto skracają żywotność kopalń.
Opublikowano dnia: 11 sierpnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.