Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Inżynieria>Pojęcia Statyki-co to jest Siła??

Pojęcia Statyki-co to jest Siła??

książki Streszczenie   według:Irek     Autor : Irek
ª
 
1.Pojęcia podstawowe.
Siła jest to wynik wzajemnego mechanicznego oddziaływania na siebie ciał.Oddziaływanie to jest całkowicie określone,jeżeli jest znana jego wartość(moduł),kierunek,zwrot oraz punkt przyłożenia.Wynika stąd,że siła działająca na pewien punkt ciała stanowi wektor umiejscowiony.
Siły najczęściej są wywierane przy bezpośrednim zetknięciu się ciał,mogą być jednak wywiernae na odległość (siły ciążenia,magnetyczne,elektryczne itp.)
Siłami wewnętrznymi nazywamy siły wzajemnego oddziaływania między punktami materialnymi(lub ciałami) rozpatrywanego układu.
Siłami zewnętrznymi nazywamy siły przyłożone do punktów materialnych(lub ciał) danego układu,a wywierane przez inny układ punktów materialnych(lub ciało).
Siła może być skupiona,jeśli jest przyłożona w punkcie(a ściślej przyłożona do powierzchni bardzo małej w stosunku do wymiarów ciała)lub rozłożona (wzdłuż linii,na powierzchni,w objętości).
Więzami nazywamy warunki(najczęściej geometryczne) ograniczające swobodę poruszania się układu punktów materialnych(lub ciała).
Ciało pozbawione ograniczeń w poruszaniu się nazywamy ciałem swobodnym ,a ciałoz ograniczoną swobodą poruszania- ciałem nieswobodnym .
Siłami czynnymi są siły wywołujące ruch ciała swobodnego.Są one niezależne od warunków,w jakich się znajduje dane ciało(lub układ punktów materialnych albo ciał).
Siły bierne (zwane również reakcjami)stanowią wynik oddziaływania więzów.Zależą one od warunków,w jakich znajduje się dane ciało(lub układ).
Punkt materialny(układ punktów materialnych,ciało sztywne)znajduje się w równowadze,jeżeli pod działaniem pewnego układu sił zewnętrznych znajduje się w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej.Stwierdzenie to ma nazwę Z asady bezwładności.
Układ sił zewnętrznych warunkującypowstanie stanu równowagi nazywamy układem zrównoważonym(równoważnym zeru,układem zerowym).
Przez siłę wypadkową rozumiemy siłę,której działanie zastępuje działanie pewnego układu sił.
Zgodnie z układem SI podstawową jednostką siły jest niuton(N),czyli siła,która masie 1 kg nadaje przyśpiesznie 1 m/s2(kwadrat).Stosować można również wielokrotności tej jednostki, np.dekaniuton-daN (1 daN=10N)meganiuton-MN (1 MN=10 do potęgi 6 N).
Jak już wspomniano, więzy są to pewne warunki ograniczające swobodę ruchu układu.W każdych więzach rzeczywistych występują siły tarcia starające się nie dopuścić do ruchu.Bardzo często pomijamy wpływ tarcia i wówczas mówimy o więzach bez tarcia,czyli więzach idealnych .
Opublikowano dnia: 02 czerwca, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Prosze napiszcie coś więcej na temat siły szybko mam czas do jutra Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.