Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

wietrzenie

artykułu Streszczenie   według:Inka88     Autor : nieznany
ª
 
Wietrzenie - rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w jej powierzchniowej strefie zwanej strefą wietrzenia (głębokość od kilku do kilkudziesięciu metrów). Produktem wietrzenia są między innymi zwietrzelina, rumowisko, glina zboczowa, arkoza. Podział: wietrzenie fizyczne (mechaniczne) zmiana rozmiarów przy zmianach temperatury wietrzenie mrozowe (rozsadzanie skał przez zamarzający lód) wietrzenie przez narastanie w szczelinach kryształów innych niż lód rozprężanie na skutek odciążenia (skała powstała na głębokości, gdzie była pod ciśnieniem, wietrzeje na powierzchni pod ciśnieniem atmosferycznym) wietrzenie chemiczne wietrzenie biologiczne rozsadzanie przez rośliny Produktem wietrzenia (zarówno fizycznego jak i chemicznego) jest zwietrzelina. Intensywność i charakter wietrzenia zależą od rodzaju skały oraz od warunków klimatycznych (głównie od ilości wody oraz temperatury). W klimacie suchym (pustynnym) przeważa wietrzenie fizyczne. W klimacie gorącym i wilgotnym - wietrzenie chemiczne. W wyniku wietrzenia fizycznego tworzą się skały okruchowe, wskutek wietrzenia chemicznego niektóre skały chemiczne jak na przykład boksyty, lateryty, terra rossa. Procesy wietrzenia ułatwiają erozję. Powodują powstanie gleby i tworzenie swoistych form skalnych. Wietrzenie fizyczne (mechaniczne) - proces wietrzenia prowadzący do zmian fizycznych skały - jest ona rozdrabniana na coraz mniejsze okruchy, lecz nie zmienia sie jej skład chemiczny. Może być ono wywołane: - zmianami natężenia promieniowania słonecznego (wietrzenie insolacyjne) - zmianami temperatury - naistotniejsze są dobowe amplitudy temperatur oraz wahanie temperatury w okolicach 0 st. C (zamarzanie i rozmarzanie gruntu - wietrzenie mrozowe) - zmianami wilgotności gruntu - duże znaczenie w przypadku skał ilastych (wietrzenie ilaste) - mechanicznym działaniem soli (wietrzenie solne) - mechanicznym działaniem organizmów (wietrzenie biologiczne) Prowadzi do rozpadu skały na bloki, gruz, okruchy lub poszczególne ziarna (dezintegracja skał, eksofoliacja).
Insolacja, nasłonecznienie - działalność promieniowania słonecznego zarówno na Ziemię jako całość, jak również na poszczególne elementy powłoki ziemskiej: atmosferę, litosferę, hydrosferę itp., jak również na pojedyncze elementy środowiska, np. blok skalny (w tym przypadku stanowi jeden z czynników wietrzenia fizycznego) i in. Do pomiaru nasłonecznienia służy heliograf. Wietrzenie ilaste (deflokulacja) to rodzaj wietrzenia fizycznego zachodzący na skutek nasiąkania (hydracji) i wysychania (dehydracji) skał ilastych. Pęcznieją one pod wpływem wody (zwiększają swoją objętość), a gdy woda wyparowuje, kurczą się i pękają tworząc poligony. Wietrzenie solne (eskudacja) to rodzaj wietrzenia fizycznego, polegający na rozdrabnianiu skał poprzez mechaniczne działanie soli, spowodowane zmianami wilgotości. Roztwory solne mogą krystalizować: na powierzchni - tworzą się wtedy wykwity, naskorupienia i pokrywy solne zwane eflorescencjami; w przypowierzchniowej warstwie skalnej (w szczelinach i porach) - tworzą się wtedy soczewki i skupienia zbudowane z kryształków solnych (są to subflorescencje); w zamkniętych przestrzeniach międzyskalnych - następuje wtedy rozsadzanie skały.
Opublikowano dnia: 28 maja, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.