Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Wigierski park narodowy

Praca naukowa Streszczenie   według:citretka     Autor : brak
ª
 
wigierski park narodowy został  utworzony na obszarze puszczy augustowskiej w 1989 r. zajmuje powierzchnię  15 085 ha  z czego prawie 63 % stanowią lasy,wody ok. 19% a ponad 17 % tereny rolnicze.poza krajobrazami do głównych atrakcji   wigier  iprzepływajacej przezeń czarnej hańczy należy jeden z njapiekniejsyz w poslce szlak wodny. szczegolnego charakteru  okolicznemu krajobrazowi nadają przydrożne krzyże  i kapliczki oraz stare chałupy. cechą charakterystyczną szaty roślinnej wigierskiego parku narodowego  są iglaste lasy  sosnowo-świerkowe i torfowiska z  olsami i borami bagiennymi. w parku dolicozno się ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych,z których 70 objętych jest ścisłą ochroną gatunkową.do szczególnie  cennych należą  owadożerna rosiczka, brzoza niska i skalnica torfowiskowa. w lasach  występuje kilkanaście gatunków paproci m.in. gnidosz królewski. na terenie parku żyje  48 gatunków ssaków.największymi drapieżniakmi są wilki,które  najczęściej pojawiają się w południowej  części chronionego obszaru.  występują tu także lisy,  prowadzące nocny tryb życia  jenoty,wydry,kuny leśne,borsuki,gronostaje i norki amerykańskie.  symbolem WPN  jest bóbr-społeczność największych gryzoni na tych terenach  liczy ok. 250 osobników.w celu zapewnienia warunków do przetrwania owadom,w  tym  pszczołowatym,które  gniazdują w glinie i  drewnie,na  terenie  parku  wybudowano ok. 200 konstrukcji.budowle w postaci wież  i ławeczek  zastępują owadom znikające  z okolicznego krajobrazu  budynki gospodarcze z gliny  oraz naturalne gliniane zbocza i urwiska.w WPN występują  204 gatunki ptaków, w tym ok. 160 gatunków  lęgowych.najliczniej reprezentowana jest rodizna wroblowatych oraz ptactwo wodnobłotne,w tym  kaczki krzyżówki,gągoły,łabędzie nieme.mewy,rybitwy,rokitniczki,żurawie i kormorany.można też spotkac błotniaki(stawowe  i łąkowe) orazi nne drapieżniki: bielika,rybołowa,myszołowa,jastrzębia,krogulca,kobuza  i  trzmielojada. w lasach żyje m.in kilkanaście gatunków dzięciołów oraz drozdy.w lasach na pólnoc i południe od jeziora wigry jest  ponad 40 innych zbiorników wodnych,wśród  których największa  osobliwość to tzw, suchary czyli dystroficzne  śródleśne jeziora najczęściej pozbaiwone odpływów  i dopływów o brunatnej zakwaszonej  wodzie,otocozne  roślinnością torfowiskową i przy brzegach pokryte tzw,. płem lub inaczej  mszarem  torfowcowym,którego głównym składnikiem są mchy torfowca.krajobarz parku zostal ostatecznie  uksztaltowany ok. 12  tys lat temu,w  okresie zlodowacenia baltyckiego.lądolod przez długi czas pokrywał  pólnocną część  obecnego chronionego obszaru,na południ uzaś osadziły się materiały  sprzed czoła lodowca. północny rejon WPN  jest silnei pofałdownay,z rozległymi  morenami dennymi i wzgórzami  moreny czołowej,natomiast część południwoa ma charakter raczej równiny.lodowiec pzoostawił po sobie liczne ślady w postaci zbiorników wodnych. prócz największych i najgłebsyzhc wigier(2187 ha,max głebokość 75 m) sa ukryte wśrod lasów tzw. suchary o brunatnej wodzie,otoczone roślinnością torfowiskową.przez teren parku przepływaja rzeki czarna hańcza,kamionka,wiatrołuża i maniówka,które są na niektorych odcinkach objęte ochroną ścisłą. największa czarna hańcza  powyżej wigier płynie  szybko  przypominając rzekę podgórską, a poniżej jeziora ledwie meandruje w szerokiej dolinie. okolice wigier charakteryzują  się  najsurowsyzmi warunkami klimatycznymi w pasie polskich terenow nizinnych.  zima zaczyna się tu w połwoie listopada i trwa do pierwszej dekady  kwietnia,dni,  podczas  których temperatura  s;pada  poniżej 0 stopni,jest ok. 70 rocznie (w środkowej polsce średnio 40).pierwsze jesienne przymrozki  zdarzają się już pod koneic września.na terenie parku wytyczono łącznie 130 km slzaków pieszych i 145 km rowerowych,które  czasem się pokrywają.najpopularniejszym szlakiem wodnym biegnącym przez park jest  spływ czarną hańczą i wigrami.kameduli przybyli na wyspe wigierską w 1668 r. wkrótce na blotnistym przesmyku między  wyspą alądem zbudowali  groblę i drewniany klasztor,ale pierwsze  zabudowania wkrótce zniszczył pożar.
mnichów  to nie zachęciło i wkrotce  na 2 tarasach usypanych wokół naturalneg owzgórza stanła murowany  kompleks z 17 domkami pustelniczymi (tzw. eremami),kościołe,refektarzem,wieżą zegarową,szpitalem oraz częścią laicką.całość powstającej  etapami budowli otaczaly mury. kameduli założyli na wyspie ogród,sad  i ziwerzyniec,w zatoce staw  rybny a w okolicy prowadizli smolarnie,dziegciarnie i cegielnie. złoty wiek klasztoru zakończyły rozbiory w 1800 r. władze prus  skonfiskowały majątek a mnichów  przesiedlili do bielan pod warszawą.  zabytek popadł w ruinę a  dzieła zniszcenia dopełniła  II wojna światowa.z danwych czasów zachowała się część kościoła,fragmenty jadalni oraz 1 domek  pustelnicyz na górnym tarasie. w 1953 r. rozpoczęto rekonstrukcję kompleksu.  jednonawowy kościół  niepokalanego poczecia NMP na planie krzyża zbudowano  w latach 1694-1745 z otynkowanej cegły.  wnętzre barokowje świątyni jest raczej skro,mne,utrzymane w pastelowych kolorach,  z niewielką ilością  złoceń i fresków-wyjkątek stanowi ołtarz zrekonstruowany  w 1962 r.zejście do podziemi obok prezbiterium  prowadiz do krypt,w których  chowan ozakonników bez  trumien.widok ludzkich  kości oraz fresk przedstawiający motyw tańca śmierci wywiera niezwykle silne wrażenie,.szlak prowadzący do  obszrau ochrony ścisłej zaczyna się we wsi krzywe,gdzie mieści się dyrekcja WPN z punktem informajci rurystycznje i salą muzealną,w której zgromadzono eksponaty przyrodnicze.ochroną ścisłą została objętya  część doliny czarnej hańczy powyzej jeziora wigry.tereny   te charakteryzują się wysoką wartością przyrodnicz,ą-dot. to zwłaszcza szaty roślinnej.wzdłuż rzeki ciągną się torfowiska  niskiei  prezjściowe, wiele o pierwotnym charakterze. jest tu kilka  rzadkich gatunkó roślin tj., ginący fiołek torfowy. są  też relikty polodowcowe;wełnianeczka alpejska i brzoza  niska.w niedostepnej dolinie żyja  łosie  i wilki,a także liczne bobry,kormorany.kształtujący te tereny lodowiec pzoostawił po sobie wiele zbiornikow wodnych.największe i ejdnocześnie najgłębsze jest jezioro wigry położone w centralnej części parku.akwen zajmuje pwoierzchnię  2187 ha co stanowi ponad 14 % całego obszaru parku. mak rętą linię brzegową,jest usiany wysepkami,podwodnymi dolinami i głeboczkami.pływają w nim m.in. rzadkie ryby zr odizny lososiowatych-trocie jeziorowe, a także slynne wigierskie sieje i sielawy,są też suchary dystroficzne śródleśne jeziora najczęściej pozbawione odpływów  i dopływow o bryunatnej zakwaszonej wodzie,otoczone  roslinnościa torfowiskową.przy brzegach  taflę akwenu pokrywa tzw. pło(mszar torfowcowy),którego głównym składnikiem są mchy torfowce.suchary można oglądac podczas wycieczki  ścieżką porzyrodnicza w okolicach krzywego.4 oznaczonen umerami jeizorka wyglądają podobnie:uboga w tlen woda przyjmuje brunatnożółty kolor z jest związane z obecnością kwasów  humusowych powstającyh przy  rozkładzie ściółki, ktore spłukiwane są do jeziora z otaczajacego je lasu.wyjątek stanowi suchar II o powierzchni ponad 2,5 ha i głebokości dochodzacej do 9,5m ,gdzie w wielu  miejscach  widac kępy trzciny i pałki szerokolistnej-roslin wymagającyh dość żyznego podłoża. do czasu utworzenia WPN  był wykorzystywan ydo kąpieli. a.
Opublikowano dnia: 03 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika citretka

More
X

.