Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Ekologia>Przyczyny i obszary występowania trzęsien ziemi.

Przyczyny i obszary występowania trzęsien ziemi.

Praca naukowa Streszczenie   według:haniamala34    
ª
 
Przyczyny i obszary występowania trzęsień ziemi.

Trzęsienia ziemi były i są szczególnie analizowane przez naukowców, którzy wiążą je z procesami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi. Zachodzą one z reguły w strefach dyslokacyjnych skorupy ziemskiej, w miejscach wielkich uskoków. Teoria płyt litosfery wiąże je ze strefami subdukcji oraz krawędziami płyt. Ponieważ zjawiska te spowodowane są różnymi przyczynami, wyróżnia się kilka rodzajów drgań litosfery:
- tektoniczne, najgroźniejsze w skutkach, stanowiące około 90% wszystkich trzęsień, wywołane przesuwaniem się płyt, ruchami oregenicznymi i epejrogenicznymi;
- wulkaniczne, mniej groźne, stanowią około 7% drgań, spowodowanych przemieszczaniem się magmy w skorupie ziemskiej;
- zapadowe, słabe, stanowiące około 3% trzęsień, wywołane zapadaniem się skał pod pustymi miejscami w skorupie ziemskiej wytworzonymi naturalnie lub przez człowieka.
Zjawiska sejsmiczne polegają na rozchodzeniu się fal z tzw. Hipocentrum, które najczęściej zlokalizowane jest nie głębiej jak 60km. Pod powierzchnią Ziemi.
Fala sejsmiczna dochodząca do powierzchni Ziemi zmienia swój kierunek i rozchodzi się poziomo. Siła wstrząsu maleje w miarę oddalania się od środka trzęsienia tzw. Epicentrum. Stopień natężenia trzęsienia ziemi pozwala na wyróżnienie obszarów o różnej aktywności.
Objawami trzęsienia ziemi są drgania skorupy ziemskiej odczuwalne jako uderzenia od dołu oraz falowania i pęknięcia. Zjawisko to charakteryzuje się dużą częstotliwością. Sejsmografy rejestrują rocznie od 8 do 10 tysięcy wstrząsów, z czego tylko nieznaczna część odczuwana jest przez ludzi. Jeśli trzęsienie jest tak silne, ze rejestrują je wszystkie sejsmografy, to nosi nazwę światowego.
Kulę ziemska można podzielić na część sejsmiczną i asejsmiczną. Do obszarów sejsmicznych należą tereny, na których budowa geologiczna sprzyja istnieniu drgań skorupy ziemskiej. Obszary sejsmiczne na lądach układają się podobnie jak wulkany. Pas równoleżnikowy na ladach obejmuje Portugalię, południową Hiszpanię, Pireneje, Alpy, Apeniny, kraje Bałkańskie, Azję Mniejszą, Kaukaz, Himalaje, Tien – Szan, Archipelag Malajski. Na ten pas przypada około 50% trzęsień. Pas południkowy obejmuje Kordyliery, Andy, Aluety, Japonie, Filipiny, Nową Zelandie i Wyspy Melanezji. Na ten pas przypada około 40% trzęsień natomiast pozostałe 10% przypada na pozostałe obszary sejsmiczne. Najwięcej trzęsień notuje się w Japonii – około 4 tysięcy rocznie.
Zjawiska sejsmiczne pociągają liczne ofiary w ludziach. Powodują także obrywanie brzegów nadmorskich, przyczyniają się do zmiany położenia pionowego znacznych obszarów w skutek pęknięć, uskoków i przesunięć skorupy ziemskiej. Wywołują niekiedy zmiany w sieci rzecznej i poziomie wód gruntowych. Większość trzęsień ma miejsce na obszarach wód oceanicznych i nie są one rejestrowane przez człowieka. Przyczyniają się jednak do powstania fal zwanych „tsunami”, dochodzących do 20 metrów wysokości.
Ruchy skorupy ziemskiej powodują w niej zaburzenia. Pęknięcia tworzące się nagle w głębi są przyczyną trzęsień ziemi i innych zjawisk sejsmicznych. Rok 1960 był pod tym względem okresem bardzo ważnym. 29 marca około północy kilka straszliwych wstrząsów połączonych z grzmotami podziemnymi obróciło w gruzy miasto Agadir. W ciągu dziesięciu sekund miasto przestało istnieć. W maju seria wstrząsów spustoszyła centralne i południowe dzielnice Chile, powodując gwałtowną falę przypływową na wszystkich wybrzeżach Oceanu Spokojnego. Wkrótce wiele wulkanów rozpoczęło swą działalność.

Opublikowano dnia: 06 grudnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    opisz skutkitresienia zimi dla gospodarki i srodowiska,podaj przyczyne kataklizmu i obszar wystepowania? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Streszczenie referatu na temat:Gdzie?i dlaczego dochodzi do trzęsień ziemi Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.