Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Substancje chemiczne

artykułu Streszczenie   według:oktins    
ª
 
Każda substancja chem. ma określone cechy, zwane właściwościami.Niektóre z nich są charakterystyczne dla danej substancji.Dzięki nim można odróżnić od siebie różne substancje.

WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ:

fizyczne chemiczne
•stan skupienia
•reaktywność chemiczna
•barwa
•zapach
•połysk • smak
• rozpuszczalność • toksyczność
• temp.topnienia •palność
• temp.wrzenia
•przewodnictwo elektryczne
•gęstość

Właściwości pozwalające odróżnić od siebie substancje to:
-temp.topnienia
-temp.wrzenia
-gęstość

Substancje dzielimy na:
proste, czyli takie, których nie można rozłożyć za pomocą prostych metod na substancje o prostszej budowie
złożone, czyli takie, które można rozłożyć na substancje prostsze

Substancje proste to pierwiastki chemiczne, a substancje złożone to związki chemiczne.

Substancje chemiczne mogą występować w 3 stanach: gazowym, ciekłym i stałym.

Opublikowano dnia: 08 lutego, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.