Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Chemia>Pierwiastki promieniotwórcze; Rodzaje promieniowania

Pierwiastki promieniotwórcze; Rodzaje promieniowania

artykułu Streszczenie   według:Aurorita9     Autor : zz
ª
 
Pierwiastki promieniotwórcze
Pierwiastki promieniotwórcze zbudowane są z atomów, których jądra ulegają samorzutnemu rozszczepieniu na jądra prostszych pierwiastków, czemu towarzyszy emisja promieniowania. Proces ten określany jest jako rozpad promieniotwórczy. Niektóre pierwiastki ulegające samorzutnemu rozpadowi występują naturalnie w przyrodzie - ich promieniotwórczość jest naturalna. Inne to sztuczne izotopy naturalnych pierwiastków wytwarzane w specjalnych warunkach w reaktorach atomowych.

Popularne pierwiastki promieniotwórcze
Uran
jest radioaktywnym metalem srebrzystobiałego koloru, który stanowi główne źródło energii jądrowej. W przyrodzie jest dość rozpowszechniony, jadnak w większości minerałów, które są źródłem uranu, występuje w niewielkich ilościach. Odznacza się wysoką aktywnością chemiczną. Stosowany jest głównie jako paliwo w reaktorach jądrowych i jako materiał rozszczepialny w bombach atomowych.
Pluton jest radioaktywnym pierwiastkiem metalicznym, który w przyrodzie występuje w bardzo małych ilościach i jest prawie w całości wytwarzany sztucznie. Związki chemiczne plutonu sąsilnie trujące.  Pluton cechuje sięwysoką aktywnością promieniotwórczą, podczas rozpadu emitując silne promieniowanie alfa. Jako materiał rozszczepialny ma ogromną siłe wybuchu.
Tor jest naturalnym pierwiastkiem promieniotwórczym, ardziej rozpowszechnionym w przyrodzie niż uran. Temp. topnienia to 3330 stopni C.

Rodzaje promieniowania

Rozpadowi materiałów promieniotwórczych może towarzyszyć emisja trzech rodzajów promieniowania, których nazwy pochodzą od liter greckiego alfabetu: alfa, beta, gamma. Rodzaj emisji zależy od pierwiastka. Rozpad niektórych pierwiastków promieniotwórczych prowadzi do emisji więcej niż jednego rodzaju promieniowania.
1. Promieniowanie alfa
Emisja cząstek alfa. Jądro emitujące cząstkę alfa traci dwa protony i dwa neutrony. Ponieważ cząstka alfa unosi ze sobąładunek dodatni, emisji towarzyszy zmiana ładunku jądra na ujemny. Cząstki alfa wylatują z jądra z dużą energią, jednak tracą jąszybko przy przechodzeniu przez materię i do ich wyhamowania wystarczą dwie kartki papieru.
2. Promieniowanie beta
Emisja szybkich elektronów o ładunku ujemnym, zwanych cząstkami beta. Niekórym rozpadom towarzyszy emisja elektronów o ładunku dodatnim, zwanych pozytonami. Promieniowanie beta rozchodzi sięz prędkościami bliskimi prędkości światła. Jego przenikliwość jest blisko 100- krotnie większa niż przenikliwość promieniowania alfa.
3. Promieniowanie gamma
Jest to forma promieniowania elektromagnetycznego o długości fali któtszej niż promieniowanie rentgenowskie. Promieniowanie gamma rozchodzi się z prędkością światła na duże odległości. Nie jest obdarzone ładunkiem elektrycznym. Nie zmienia składu emitującego je jądra. Ma większą zdolność do przenikania materii niż pormieniowanie alfa i beta.
Opublikowano dnia: 11 marca, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    rodzaje promieniowań naturalnych Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.