Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Biologia>Ochrona gatunkowa i obszary Natura 2000

Ochrona gatunkowa i obszary Natura 2000

artykułu Streszczenie   według:oktins    
ª
 
Ochrona gatunkowa to działalność mająca na celu zachowanie rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Polega ona między innym ina przestrzeganiu zakazu zabijania i zbierania osobników lub okazów gatunków chronionych przez cały rok (ochrona całkowita) lub w określonych porach roku (ochrona częściowa). Ta działalność polega również na ochronie siedlisk, a także całych ekosystemów, w których żyją objęte ochroną gatunki.
Chronione gatunki roślin:
-cis pospolity
-limba
-brzoza ojcowska
-jarząb szwedzki
-jarząb brekinia
-krzewy
-krzewinki
-paprotniki (długosz królewski, pióropusznik strusi, podrzeń żebrowiec, języcznik zwyczajny, salwinia
pływająca)
-rośliny kwiatowe (pełnik europejski, zawilec narcyzowy i wielokwiatowy, grzybienie północne, grążel
drobny, lilia złotogłów, mikołajek nadmorski, szarotka alpejska, dziewięćsił bezłodygowy i
popłocholistny, kotewka orzech wodny)
Ochronie częściowej podlegają np.bluszcz pospolity, grążel żółty, kopytnik pospolity, kalina koralowa, porzeczka czarna.

Polska jako I państwo w 1983 r. wprowadziła ochronę gatunkową grzybów .Ochroną całkowita objęte są grzyby okazałe, barwne np. smardzowate. Ochroną częściową natomiast grzyby owocnikowe, które nie podlegają ochronie ścisłej.

W 1995r. w Polsce po raz pierwszy wprowadzono ochronę porostów (nadrzewne i naziemne, o krzaczkowatych i listkowatych plechach np. brodaczkowate i graniczkowate).

Chronione gatunki zwierząt:
-ryby (różanka, jesiotr zachodni, śliz, aloza)
-wszystkie gatunki płazów:
•bezogonowe
żaby (trawna, śmieszka, moczarowa)
ropuchy (szara, zielona, paskówka)
kumaki (górski i nizinny)
•ogoniaste
salamandra plamista
traszki (zwyczajna, karpacka, grzebieniasta)
-wszystkie gatunki gadów:
•żółwie (żółw błotny)
•jaszczurki (padalec, żyworodna, zwinka)
•węże (żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty, wąż Eskulapa)
-ptaki
•nurowate, perkozowate, brodzące oraz kuropatwy, łyski i kaczki, które podlegają ochronie prawa
łowieckiego
-ssaki
•jeże, świstaki, susły, bobry, gronostaje, łasice, norki, kozice, żubry, łosie, niedźwiedź brunatny

Ochronie częściowej podlegają rak rzeczny i stawowy, ślimak winniczek, sroka, kruk, gawron, mewa białogłowa, bóbr europejski, wydra.

Obszary Natura 2000
Obszary stanowiące elementy programu "Europejska Sieć Ekologiczna" na terenie krajów Unii Europejskiej nazwano obszarami Natura 2000. Tworzą je parki narodowe, rezerwaty oraz inne obszary prawnie chronione połączone w sieć przez obszary nieplanowane do objęcia ochroną-tak zwane korytarze ekologiczne. Celem wydzielenia tych obszarów jest ochrona zarówno najcenniejszych j najrzadszych elementów przyrody, jak również typowych, charakterystycznych dla danych regionów Europy.
Przykładowe obszary Natura 200 w Polsce to masyw górski Babia Góra, bagienna dolina Narwi, lasy parczewskie, stawy sobieszowskie czy ostoja nietoperzy gór Sowich.

Opublikowano dnia: 06 maja, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.