Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Połączenia kości

książki Streszczenie   według:oktins     Autor : oktins
ª
 
Sąsiadujące kości w szkielecie łączą się na kilka sposobów.W połączeniach wolnych, czyli stawach, kości mogą przesuwać się względem siebie i dzięki temu umożliwiają ruch np. kończyn.Połączenia ścisłe mają ograniczona ruchomość i dzięki swojej stabilności pełnią np. funkcje ochronne.Są to więzozrosty, połączenia chrzęstne i kościozrosty.
Stawy to ruchome połączenia dwóch lub więcej kości, pomiędzy którymi występuje szczelina objęta torebką stawową.
W stawie wyróżniamy 1. główkę i panewkę stawową pokryte chrząstką, 2. torebkę stawową otaczająca staw, 3. jamę stawową wypełnioną mazią stawową.
W większości stawów występują jeszcze więzadła stawowe wzmacniające torebkę stawową i przechodzące w okostną obu kości.
Kształt powierzchni stawowych oraz ich wzajemne dopasowanie określają zakres i kierunek ruchu w stawach.W większości stawów ruch odbywa się w więcej niż dwóch płaszczyznach.W zależności od zakresu i kierunku ruchu, jaki umożliwia budowa stawu, dzieli się je na kilka rodzajów.
Staw zawiasowy ma wklęsłą panewkę dopasowaną do główki w kształcie bloczka.Takie połączenie pozwala na ruch zawiasowy tylko w jednej płaszczyźnie.
Staw obrotowy umożliwia ruchy w jednej płaszczyźnie.Głowa stawu obrotowego jest osadzona w panewce o kształcie pierścienia.
Staw kulisty to staw, w którym główka o kulistym kształcie jest osadzona we wklęsłej panewce.Takie połączenie pozwala na największy zakres ruchów.
Staw elipsoidalny to staw,w którym eliptyczna główka obraca się w dopasowanej do niej panewce.Staw ten umożliwia ruchy w dwóch płaszczyznach.
Staw siodełkowaty umożliwia ruchy w dwóch płaszczyznach.Obie powierzchnie stawowe mają kształt siodła.
Staw płaski to staw,w którym powierzchnie stawowe są prawie płaskie, równe i ślizgają się po sobie.Takie połączenie umożliwia jedynie niewielkie ruchy w wielu płaszczyznach.
Więzozrosty to połączenie kości za pomocą tkanki łącznej.Należą do nich m.in. szwy i więzozrosty sprężyste.
Szew to połączenie kości za pomocą cienkiej, ale mocnej warstwy tkanki łącznej.
Więzozrost włóknisty to połączenie za pomocą tzw. włóknistych pasm łącznotkankowych.
W połączeniach chrzęstnych materiałem łączącym kości jest chrząstka.W wieku dziecięcym i młodzieńczym występują pomiędzy poszczególnymi częściami jednej kości, np.między trzonem a nasadą kości długich (chrząstki nasadowe), bądź między dwiema kośćmi, np.w spojeniu łonowym miednicy lub między I żebrem a mostkiem.Ruchomość tych połączeń jest minimalna.
Kościozrosty to połączenia, w których materiałem łączącym jest tkanka kostna.Powstają one z wiekiem przez skostnienie niektórych więzozrostów (np.szwów czaszki) lub chrząstkozrostów (skostnienie chrząstek nasadowych).Spotykamy je m.in. między kręgami krzyżowymi i kośćmi miednicy.

Opublikowano dnia: 25 stycznia, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.