Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Biologia>Współdziałanie układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego

Współdziałanie układów: pokarmowego, oddechowego i krwionośnego

książki Streszczenie   według:Mononoke     Autor : Mononoke
ª
 
Cały nasz organizm jest rozplanowany z niewiarygodną dokładnością. Wszystkie nasze narządy i układy współpracują ze sobą, dzięki czemu umożliwiają nam czynności życiowe. Można to zaobserwować, choćby na zależności między układem pokarmowym, oddechowym, a krążeniowym.
Układ pokarmowy jest to zespół narządów służących do pobierania pokarmu (będącego źródłem energii niezbędnej do procesów fizjologicznych), jego trawienia, wchłaniania składników odżywczych i usuwania substancji nieużytecznych, powstałych w wyniku trawienia lub nie strawionych. Początekukładu pokarmowego stanowi jama ustna, gdzie odbywa się miażdżenie pokarmu i jego wstępne trawienie. Następnie pokarm przez gardło i przełyk przemieszczany jest do żołądka, gdzie odbywa się właściwy proces trawienia. Treść żołądka przechodzi do jelita cienkiego gdzie następuje wchłanianie pokarmu. Zachodzą tam procesy chemiczne polegające na hydrolitycznym rozkładzie złożonych składników pokarmowych, który zachodzi przy udziale enzymów trawiennych. Nie strawione resztki pokarmu są usuwane z organizmu przez jelito grube, dalej odbyt. Białka, węglowodany i tłuszcze ulegają ostatecznie rozkładowi do prostych związków: aminokwasów, cukrów prostych i kwasów tłuszczowych. Substancje pokarmowe są wchłaniane w wyniku działania enzymów poprzez kosmki jelitowe, którymi wyścielone jest jelito cienkie. Wchłonięte produkty trawienia krew rozprowadza do wszystkich komórek organizmu. Są w nich wykorzystywane przede wszystkim jako materiał energetyczny oraz materiał budulcowy do odtwarzania własnych struktur komórkowych. Aminokwasy pochodzące ze strawionego pokarmu służą przede wszystkim do syntezy licznych białek, również hemoglobiny. Podsumowywując:
układ pokarmowy dostarcza energii do wszystkich procesów życiowych w organizmie, dzięki niemu może zachodzić synteza hemoglobiny, która jest transporterem produktów wymiany gazowej zachodzącej w układzie oddechowym, choć byłby bezużyteczny bez układu krążeniowego, który rozprowadza składniki odżywcze do wszystkich komórek.
Układ oddechowy jest to zespół narządów służących do wymiany gazów oddechowych (O2 i CO2) między organizmem a środowiskiem.Wdychany tlen używany jest przez komórki wszystkich tkanek jako paliwo do produkcji energii, a wydychany dwutlenek węgla jest pozostałością tego procesu. Układ oddechowy składa się z dróg doprowadzających powietrze, płuc i narządów pomocniczych, umożliwiających wprowadzenie wdychanego powietrza do płuc.
Drogi układu oddechowego, doprowadzające powietrze to: nos, gardło, krtań, tchawica, oskrzela. Wymiana gazowa odbywa się w pęcherzyku płucnym, które ma połączenie z systemem wentylującym płuca oraz z naczyniami krwionośnymi. Połączenie z układem krążenia tworzą pęcherzykowe naczynia włosowate, oplatające pęcherzyk płucny Dostarczają one krew odtlenioną, bogatą w CO2 tłoczoną przez prawą komorę. Wdychane powietrze dociera do pęcherzyków płucnych, z których tlen przenika do krwi tejże, a dwutlenek węgla w kierunku przeciwnym. Krew utleniona opuszcza pęcherzyk płucny, kierując się do lewego przedsionka serca, uprzednio docierając do różnych części organizmu, gdzie stężenie tlenu, w otoczeniu oddychających komórek jest niskie. Główną rolę w transporcie tlenu z pęcherzyków płucnych do komórek odgrywa hemoglobina, zawarta w erytrocytach. Hemoglobina jest bardzo wydajnym przenośnikiem tlenu. (Każda cząsteczka tego białka mogą przyłączyć 4 cząsteczki tlenu). Docierając do tych części organizmu, tlen odłącza się od hemoglobiny i dyfunduje do wnętrz komórek. Natomiast CO2 tworzy słabe wiązania z hemoglobiną, potem rozpuszcza się w osoczu, aż w końcu wchodzi w reakcję z wodą tworząc jon wodorowęglanowy. Naczynia łączące prawą komorę serca z jego lewym przedsionkiem tworzą oddzielny obieg krwi zwany obiegiem płucnym. Podsumowywując: układ oddechowy nie jest w stanie istnieć bez krwionośnego, gdyż nie umie rozprowadzić tlenu potrzebnego komórkom do produkcji energii. Robi to hemoglobina znajdująca się w krwi, a krew dzięki bezustannemu przepływowi zapewnia komórkom nieprzerwaną dostawę O2.
Układ, krwionośny- układ naczyniowy kręgowców, w którym krąży krew. Składa się z naczyń: tętnic, żył i naczyń włosowatych, oraz serca. Narządem napędzającym pracę układu krwionośnego jest serce. Rytmiczne skurcze mięśnia sercowego wymuszają przepływ krwi z każdej komory we właściwych kierunkach do odpowiednich tętnic. Lewa komora wyrzuca krew utlenioną z serca do wszystkich narządów, natomiast krew pozbawiona tlenu wraca z tkanek żyłami do prawego przedsionka.Układ ten składa się z dwóch krwioobiegów: krwiobieg mały rozpoczyna się tętnicą płucną w komorze prawej i prowadzi krew odtlenowaną do płuc, gdzie krew pozbywa się dwutlenku węgla i pobiera tlen, i jako krew utlenowana wraca żyłami płucnymi do przedsionka lewego, skąd przechodzi do komory lewej. krwiobieg duży rozpoczyna się tętnicą główną, czyli aortą, w komorze lewej, skąd prowadzi krew utlenioną przez rozgałęzienia aorty do sieci naczyń włosowatych we wszystkich tkankach ciała. Tu odbywa się wymiana substancji między krwią i tkankami, krew oddaje tlen i zabiera dwutlenek węgla. Krew odtleniona wraca, poprzez system coraz większych żył, do przedsionka prawego, skąd dostaje się do komory prawej, do krwiobiegu wielkiego jest włączony układ wrotny. Krążenie krwi w układzie krwionośnym jest uwarunkowane rytmiczną akcją serca.Podsumowywując:
W organizmie stale zachodzą różne procesy metaboliczne i wymiana substancji. Dla prawidłowego funkcjonowania każdej komórki niezbędne jest dostarczenie jej substancji pokarmowych oraz tlenu, a jednocześnie muszą być odprowadzane zbędne produkty ciągłych przemian. Dostarczaniem do organizmu tlenu zajmuje się układ oddechowy, natomiast substancje pokarmowe wnikają przez układ pokarmowy. Układ krwionośny pełni funkcję łącznikową, rozprowadzając pobrane substancje do wszystkich komórek. Przekazywanie substancji między układami jest możliwe dzięki cienkiem, przepuszczalnej ścianie naczyń włosowatych, przez którą łatwo przechodzą gazy i proste związki. Podobną budowę mają pęcherzyki płucne oraz komórki wyścielające jelito cienkie.
Od sprawnego funkcjonowania tych układów zależy zdrowie i sprawność organizmu.
Opublikowano dnia: 02 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    w jaki sposób współdziała uklad pokarmowy,oddechowy i krążenia? Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    dlaczego współdziała układ odechowy i krwionosny Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    wykaż że takie układy jak:pokarmowy,oddechowy i krążenia zwięrząt współdziałają ze sobą Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    jAKIEŚ STRESZCZENIE TEGO POPROSZE Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
 1. 1. Daila

  Współdziałanie

  Super podsumowanie, naprawdę mi się przydało!

  0 Zagłosuj 3 kwietnia 2008
X

.