Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Biologia>Metody zwalczania szkodników cz.2

Metody zwalczania szkodników cz.2

książki Streszczenie   według:kaoma     Autor : kaoma
ª
 
Metody zwalczania szkodników cz.2
Metoda agrotechniczna:
Metoda agrotechniczna brana jest pod uwagę przede wszystkim przy pracach hodowlanych,a także przy przeprowadzaniu wielu innych czynności gospodarczych. Najważniejszą sprawą jest zharmonizowanie wymagań ekologicznych drzew i drzewostanów z właściwościami siedliskowymi, gdyż drzewo rosnące w warunkach możliwie zbliżonych do jego ekologicznego optimum wykazuje z reguły zwiększoną odporność naturalną..W pierwszym etapie zabiegów hodowlanych, w produkcji szkółkarskiej, nie zawsze unika się lokalizowania szkółek na terenach zapędraczomych lub w pobliżu większych kompleksów upraw i młodników, gdzie zespół szkodliwej entomofauny zawiera szereg gatunków specjalnie niebezpiecznych dla siewek. Również nie zawsze sa w pełni realizowane tak podstawowe warunki utrzymania zdrowotności upraw, jak staranne przygotowanie gleby, używanie wyłącznie zdrowego i silnego materiału sadzeniowego czy prawidłowa technika sadzenia. . Tymczasem coraz częściej wyniki przyprowadzanych badan podkreślają,że nawet rozwój tzw3. Szkodników pierwotnych zależy w dużej mierze od zdrowotności ros liny żywicielskiej.. Od strony podniesienia odporności poszczególnych gatunków drzew leśnych na uwagę zasługuje także dobór do dalszej hodowli osobników , wykazujących zwiększoną, dziedzicznie uwarunkowana odporność. Dobre rezultaty na tym polu osiągnięto już w rolnictwie i sadownictwie. Mino obiektywnych trudności związanych z długoletnim okresem produkcyjnym badania nad tak zwaną selekcje drzew leśnych dały juz pierwsze zasługujące na uwagę rezultaty. Udało sie ustalić np. Zależność pomiędzy pochodzeniem nasion sosny z różnych zespołów leśnych, a odpornością wyrosłych z nich sadzonek na choroby. Wysoka zdolność produkcji substancji żywicznych, spotykana u niektórych osobników sosny, powoduje bardzo wysoką śmiertelność wśród gąsienic strzygoni choinówki żerujących na igłach takich drzew. Podobne zjawisko obserwowano u gąsienic mniszki. Głównym szkodnikiem dębów jest zwójka zieloneczka. Występuje w dużych ilościach ponieważ brak jest korelacji rozwoju szkodnika z jego żywicielska rośliną, lęgnące sie bowiem wiosna gąsienice tej zwójki muszą mieć do dyspozycji rozwijające sie już pączki dębu. Nie sa one zdolne wgryźć się do nie rozwiniętych pączków i na późno pędzonych dębach giną po prostu z głodu. Udało sie wreszcie dokonać wyboru związków odpornych na chorobę holenderską, które mogą stać sie doskonałym materiałem zadrzewionym na terenach o silnej aktywności tej choroby sie okazało można zwiększyć odporność niektórych drzew w drzewostanie przy wykonywaniu tak podstawowego zabiegu hodowlanego, jak trzebieże., polegającą na usuwaniu drzew obumierających i osłabionych, istnieje jak się okazała- praktyczna możliwość rozpoznawania i forytowania drzew specjalnie odpornych na niektóre szkodniki.
Również zwarcie drzewostanów może być ważnym czynnikiem zwiększającym odporność drzewostanów. Na przykład odpowiednie nawożenie zapewnia nie tylko zwiększenie przyrostów i ogólnej zdrowotności roślin, lecz także powoduje wyraźny wzrost naturalnej śmiertelności żerujących na nich szkodników przez zmiany biochemicznego składu liści i pędów. Również zwarcie drzewostanów może być ważnym czynnikiem zwiększającym lub zmniejszającym możliwości rozwojowe poszczególnych gatunków szkodników. Stwierdzono na przykład że przy identycznych pozostałych warunkach środowiskowych zagęszczenie populacji boreczników przy zwarciu 1,0 bywa prawie 5-krotne niższe niż przy zwarciu 0,6. Odwrotna zależność ustalono dla poprocha, dla którego zagęszczenie poczwarek przy pełnym zwarciu bywa 4-krotni wyższe. Melioracje gleb leśnych są również istotnym czynnikiem zwiększającym odporność drzewostanów. Na przykład odpowiednie nawożenie zapewnia nie tylkozwiększenie przyrostów i ogólnej zdrowotności roślin, lecz także powoduje wyraźny wzrost naturalnej śmiertelności żerujących na nich szkodników przez zmiany biochemicznego składu lisci i pędów. Badania wykazały, że dotyczy to szeregu podstawowych gatunków szkodników leśnych, jak barczatka, strzygonia, rozwałek korowiec i innych. Bardzo często przy zabiegach melioracyjnych dopuszcza się do zbyt gwałtownych zmian stosunków wodnych w glebie, co staje sie przyczyna masowych pojawów szkodników wtórnych. Podstawowym choc nie zawsze ze względów siedliskowych drzewostanów jest możliwie duża różnorodność składu gatunkowego zbiorowisk leśnych. Jest bowiem rzeczą dowiedzioną że stopień stabilizacji oporu środowiska jest wprost proporcjonalny do liczebności gatunków roślin, a co za tym idzie i zwierzęcych współżyjących w biocenozie. Bogactwo gatunków fitofagicznych rozwijających sie na krzewach, a nawet roślin zielnych nie mających wartości użytkowej, stwarza bazę rozwojowa żywicielom zastępczym i dodatkowym, podczytującym stałą, wysoka liczebność entomofagów – ważnych gospodarczo szkodników leśnych. Bogactwo pożytecznej entomofauny wiąże się nie tyle z drzewami, co z krzewami, a nawet roślinami dna lasu. Biocenotyczna wartość jarzębiny, głogu, kruszyny i innych krzewów leśnych jest od dawna doceniana, ale dość długo nie doceniano tej samej roli roślin runa leśnego.
Opublikowano dnia: 01 grudnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    etapy produkcji szkółkarskiej Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
  1. 1. Ziemniaczek

    szkodniki

    ja tez znam szkodniki ludzkie xD ale to moze wlasnie te..

    0 Zagłosuj 9 stycznia 2008
X

.