Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Metody sterylizacji

Praca naukowa Streszczenie   według:IRENKA    
ª
 
Sterylizacja - jest procesem polegającym na pozbawieniu dowolnego materiału wszystkich żywych organizmów oraz ich form przetrwanych.

Metody sterylizacji:
*metody mechaniczne
-filtracja
*metody fizyczne
-metody termiczne
-promienie UV
-promieniowanie jonizujące
-ultradźwięki
*metody chemiczne
- dezynfekcja

Sterylizacja termiczna na sucho

1) wyżarzanie do czerwoności w płomieniu palnika ezy, igieł preparacyjnych itp. Metoda ta polega na niszczeniu drobnoustrojów przez ich spalanie przed i po każdym szczepieniu pożywki za pomocą ezy.

2)Opalanie- w płomieniu palnika brzegów probówek lub kolb w celu zabezpieczenia przed zakażeniem drobnoustrojami z zewnątrz. Wyjaławianie głaszczek i bagietek szklanych oraz skalpeli i penset przeprowadza się przez zanurzenie w alkoholu etylowym i opalanie w płomieniu palnika.
Sterylizacja za pomocą gorącego, suchego powietrza- metodą tą sterylizuje się najczęściej szkło laboratoryjne oraz inne przedmioty trwałe. Ten typ sterylizacji wykonuje się w suszarkach elektrycznych w temp. 140-180 °C

Sterylizacja termiczna na mokro, w gorącej parze wodnej:

1) Sterylizacja w autoklawie - pożywki najczęściej jałowi się na mokro, w gorącej parze wodnej a aparatach zwanych autoklawami. W urządzeniach tych wykorzystuje się nadciśnienie pary wodnej, co umożliwia podwyższenie temp. powyżej 100°C. Autoklaw to hermetycznie zamknięty kocioł stalowy o podwójnych ścianach i dnie, który jest zaopatrzony w manometry, termometr, zawór bezpieczeństwa, elektryczny system grzewczy i wodowskaz. Większość pożywek sterylizuje się przy ciśnieniu 0,1 MPa w ciągu 20-30 minut.
2) Pasteryzacja - jest to proces działania na drobnoustroje temperaturą do 100°C. Pasteryzację pożywek prowadzi się w aparatach Kocha, w którym czynnikiem wyjaławiającym jest bieżąca para wodna o temperaturze około 100°C. Wyjaławiany materiał ustawia się na ażurowych półkach. Czas pasteryzacji zależy od objętości i rodzaju wyjaławianego materiału i wynosi 15-60 minut. Podczas tego procesu niszczą się tylko formy wegetatywne drobnoustrojów, nie niszą się formy przetrwalne.
3) Tyndalizacja - jest to proces trzykrotnej pasteryzacji (100°C przez 30 minut) przeprowadzanej w odstępach co 24 godziny w celu pełnego wyjałowienia pożywek. W przerwach między wyjaławianiem podłoże umieszcza się w cieplarce w temp. 32°C. W pierwszej fazie giną formy wegetatywne. Tyndalizacja prowadzi do pełnej jałowości- niszczy formy wegetatywne i przetrwalne drobnoustrojów.


Fizyczne metody jałowienia

Naświetlanie promieniami ultrafioletowymi, które mają silne działanie bakteriobójcze oraz mutagenne na drobnoustroje. Najbardziej wrażliwe na działanie promieni UV są formy wegetatywne bakterii. Zarodniki grzybów, przetrwalniki bakterii i wirusy są mniej wrażliwe na UV i giną znacznie wolniej.

Chemiczne metody jałowienia

Dezynfekcja (odkażanie)- zabieg ten prowadzi do zniszczenia form wegetatywnych drobnoustrojów, nie niszczy natomiast najczęściej form przetrwalnikowych, w związku z tym nie prowadzi do pełnej sterylizacji.

Opublikowano dnia: 08 lutego, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Czy można sterylizować cydr promieniami UV ? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.