Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Tkanka Kostna

książki Streszczenie   według:Gromadka     Autor : Anonim
ª
 
Tkanka kostna. Tkanka kostna jest unaczyniona i unerwiona. Charakterystyczna jest tylko dla kręgowców, u niektórych tworzy szkielet wewnętrzny. Rozróżniamy trzy rodzaje komórek kostnych: komórki kościotwórcze osteoblasty – o średnicy ok. 15-20 um., występują po wewnętrznej stronie okostnej, regenerują złamania i pęknięcia kości; komórki kostne osteocyty- mają kształt gwiaździsty, długość 22-50 um., szerokość 6-14 um., są to komórki odżywcze i jednocześnie produkujące substancję międzykomórkową, nie mają zdolności dzielenia się; komórki kościogubne osteoklasty- to duże komórki o ameboidalnym kształcie, średnicy 80 um., z licznymi jądrami, rozpuszczające kość, modelując jej kształt. Tkanka ta tworzy kości. Spełnia głównie funkcje mechaniczne, czemu towarzyszy ilościowa przewaga substancji międzykomórkowej nad komórkami kostnymi. Odznaczające się licznymi wypustkami komórki kostne znajdują się w jamkach kostnych. Substancja międzykomórkowa jest zbudowana ze związków organicznych tzw. osseiny (35%), oraz ze związków nieorganicznych (65%) głównie z fosforanów i węglanów wapnia - nadających twardość i odporność na złamanie lub zgniecenie. Podstawową jednostką strukturalną kości jest osteon. Osteon tworzą blaszki kostne, między którymi znajdują się jamki kostne z komórkami kostnymi. Budowa osteonu oraz układ osteonów i beleczek decydują o takich cechach kości, jak sprężystość, odporność na zgięcie, złamanie. Centralną część zajmuje kanał środkowy (kanał Haversa), mikroskopijny przewód, w którym biegną naczynia krwionośne doprowadzające krew do komórek kostnych. Osteony leżąc blisko siebie tworzą zbitą strukturę kości. W jej istocie podstawowej znajdują się sole mineralne, które nadają jej trwałość i sztywność oraz wytrzymałość. Tkanka kostna jest rezerwuarem wapnia. Istota międzykomórkowa tkanki kostnej zbudowana jest z części organicznej: osteoidu oraz części nieorganicznej: soli mineralnych (stanowiących 70% masy). Osteoid składa się z kolagenu I typu i organicznej substancji bezpostaciowej. Rodzaje: Grubo włóknista (splotowata)- u dorosłego człowieka występuje w miejscu przyczepów ścięgien do kości, w błędniku kostnym, szwach kości czaszki. Posiada wiele osteocytów i osteoidu, a włókna kolagenowe I typu tworzą nieregularne pęczki. Drobno włóknista (blaszkowata)- wchodzi w skład kości długich i płaskich, zbudowana z blaszek kostnych, pojedynczych włókien kolagenowych I typu, osteoidu i minerału w blaszce kostnej.
· Gąbczasta (beleczkowata)- blaszki kostne tworzą beleczki, przestrzenie między blaszkami kostnymi wypełnia czerwony szpik kostny. Kość gąbczasta znajduje się w nasadach i przy nasadach kości długich oraz wypełnia wnętrze kości płaskich. Wewnątrz beleczek leżą osteocyty. Na powierzchni beleczek leżą osteoblasty i osteoklasty. Tkanka ta ma mniejszą twardość i wytrzymałość niż tkanka kostna zbita. · Tkanka kostna zbita – zbudowana z blaszek kostnych ściśle upakowanych. Wchodzi w skład zewnętrznych warstw kości płaskich oraz trzonów kości długich. Jednostką strukturalną kości zbitej jest system Haversa (osteon): układ 4-20 blaszek kostnych (rurkowych) systemowych. W centrum systemu znajduje się kanał Haversa, do którego wnika naczynie krwionośne i nerw. Na granicy przylegających do siebie blaszek znajdują się jamki kostne zawierające osteocyty. Naczynia krwionośne wszystkich systemów łączą się ze sobą za pomocą bocznych kanałów Volkmanna. Przestrzenie między systemami wypełnione są blaszkami międzysystemowymi. Tkanka ta jest twarda i wytrzymała. KOSTNIENIE - to powstawanie kości w rozwoju osobniczym; zachodzi głównie w wyniku skomplikowanych przekształceń tzw. modelu chrzęstnego kości; jest on zastępowany stopniowo tkanką kostną, wytwarzaną przez osteoblasty leżące w ochrzęstnej, (która otacza model chrzęstny) oraz zawarte w pęczku tkanki łącznej, wnikającym do (zwapniałego uprzednio) środka chrząstki; jama szpikowa powstaje wskutek niszczenia chrząstki przez komórki zw. chondroblastami, zawarte w pęczku łącznotkankowym; z jego elementów tworzy się też szpik; część kości czaszki powstaje przez przekształcanie się mezenchymatycznego zawiązka błoniastego; u człowieka kostnienie rozpoczyna się w 8 tygodniu rozwoju embrionalnego i trwa do ok. 20-25 roku życia.
Opublikowano dnia: 02 stycznia, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    tkanka oporowa kostna Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    tkanka kostna budowa i funkcje Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    funkcje tkanki kostnej w organizmie ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    FUNKCJE TKANKI KOSTNEJ: -stanowi podstawowy materiał budujacy szkielet prawie wszystkich kręgowców, w tym też człowieka -umożliwia poruszanie się -stanowi podporę ciała -ochrania narządy wewnętrzne -stanowi oparcie dla mięśni -wytwarza elementy krwi (szpik kostny) -magazynuje sole mineralne (wapń) -decyduje o wzroście 31 marca 2011
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Gromadka

More
X

.