Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Góry wulkaniczne

książki Streszczenie   według:Klarisa     Autor : ja
ª
 
GÓRY WULKANICZNE. Na krawędziach oddalających się od siebie płyt tektonicznych, w głębinach oceanów powstają góry wulkaniczne. W miarę rozsuwania się płyt, wrząca magma (płynna skała) wydostaje się na powierzchnię skorupy ziemskiej, by po zastygnięciu wypełnić powstającą szczelinę. Magma zastyga na dnie morza w postaci wysokiego stożka, który wypiętrzony ponad powierzchnię wody tworzy wyspę.. W miejscu, gdzie dwie płyt zderzają się ze sobą, krawędź jednej z nich z nich zostaje wepchnięta pod drugą, a na granicy powstaje rów oceaniczny. Warstwa skał, która znajduje się w głębi ziemi topi się i w postac imagmy wydobywa się na powierzchnię, ostatecznie dając początek łańcuchom wysp wulkanicznych takich jak wyspy Pacyfiku- w Japonii, Indonezji czy na Filipinach.Zdarza się, że magma nie tworzy wulkanu tylko wypiętrza się pod powierzchnią ziemi w postaci wzniesienia- tzw. kopuły granitowej. Czarne Wzgórza Dakoty w Stanach Zjednoczonych są dobrym przykładem tego typu granitowych ostańców,które najdłużej opierają się niszczącej sile wietrzenia. Najdłuższe i najpotężniejsze łańcuchy górskie świata, takie jak Himalaje, Andy, Góry Skaliste czy Alpy to sfałdowane masy skalne, utworzone w wyniku wypiętrzenia zgromadzonych na dnie prehistorycznych oceanów materiałów osadowych. Część skał osadowych powstała na dnie płytkich mórz z gliny, piasku oraz mułu naniesionego przez rzeki. Na większej głębokości, ze szczątków żywych organizmów, uformowałysię skały wapienne. Szczątki te przetrwały w postaci skamielin. GÓRY FAŁDOWE.Osadzające się przez 1000 mln lat na dnie morskim materiały utworzyły warstwę grubości dziesiątek kilometrów. Pod wpływem tego gigantycznego ciężaru dno morskie stopniowo osiadło i powstał zbiornik zwany geosynkliną. Początkowo naukowcy byli zdania, że w miarę zapadania się, osadowe warstwy skał sfałdowały się i po wypiętrzeniu utworzyły góry. Obecnie jednak większość specjalistów skłania się ku teorii, iż fałdowanie jest efektem nacisku spowodowanego ruchem płyt tektonicznych. Płyty przesuwają się jedynie o kilka centymetrów rocznie. Jednak,gdy tak olbrzymie masy lądu zderzą się ze sobą, skały na obrzeżach płyt zarówno na lądzie jak i te osadowe z dna oceanu są wypychane ku górze tworząc łańcuchy górskie. Towarzyszące ruchom płyt tektonicznych wysokie temperatury i olbrzymie ciśnienie osłabiają i deformują wiele warstw skalnych. Masy skał, elastyczne jak plastik, formują wielkie fałdy. Warstwy odporniejsze na deformację pękają i kruszą się.
W trakcie procesów górotwórczych, pod wpływem wysokiej temperatury,tuz pod powierzchnią skorupy ziemskiej tworzy się magma. Stygnąca magma formuje twardy granitowy rdzeń pod miększymi warstwami fałdów. Stare góry fałdowe,ostatecznie uformowane, jednak nie zniszczone jeszcze przez erozję, są żywym dowodem na kolizje prehistorycznych kontynentów. Na przykład góry północno-wschodniej części Ameryki Północnej, wschodniej Grenlandii, zachodniej Irlandii i Szkocji oraz góry Norwegii i Szwecji powstały w jednym momencie jako efekt zderzenia Ameryki Północnej i Europy i połączenia ich w jeden wielki ląd.Z czasem, około 100 milionów lat temu, ten gigantyczny masyw górski został rozczłonkowany przez tworzący się Ocean Atlantycki. Fałdy sa dobrze widoczne w terenie górzystym na urwiskach i ścianach skalnych. Najprostsze ich formy to synklina (wklęsła część fałdu) i antyklina (wypukła część fałdu). Niektóre fałdy przechylają się formując fałdy obalone. Oderwane od podłoża przeniesione o wiele kilometrów fałdy to płaszczowiny. Pod wpływem przemieszczania się płyt tektonicznych niektóre masy skalne pękają i tworzą się długie szczeliny(uskoki). Bloki skalne przesuwają się względem siebie, niektóre wypychane sąponad pozostałe wzdłuż uskoków i dają początek górom zrębowym takim jak np.Sierra Nevada w Kalifornii. Zdarza się również, że skała ograniczona z dwóch stron przez miej więcej równoległe pęknięcia zostaje wyniesiona w górę i wyraźnie odcina sięod otaczającego terenu swymi pionowymi zrębami. EROZJA. Już w momencie powstawania, góry zaczynają ulegać niszczącej sile erozji. Destrukcja Ziemi przez czynniki zewnętrzne jest szczególnie widoczna w górach, gdyż zbocza są strome a przyciąganie ziemskie działa z największą siłą. W rezultacie rozkruszone przez lód skały staczają się do podnóża wzniesienia i tam transportowane są przez lodowce lub rwące strumienie wijące się wzdłuż stromych wąwozów. Ruchy płyt tektonicznych oraz siły natury wciąż kształtują imponującą scenerię gór.
Opublikowano dnia: 05 kwietnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    fak Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    nazwy gór wulkanicznych Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika Klarisa

More
X

.