Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Mapy

książki Streszczenie   według:majka24     Autor : nn
ª
 
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii zmieniło oblicze kartografii. Jednak mimi tego, że powstają coraz dokładniejsze mapy, jak dotąd nie opracowano doskonałej metody przedstawiania okrągłej Ziemi na płaskiej powierzchni kartki papieru. Mapa jest płaskim obrazem całej powierzchni lub części Ziemi, nieba lub ciała niebieskiego, przedstawiającym zjawiska naturalne, społeczne lub ekonomiczne na płaszczyźnie: przy użyciu znaków umownych w określonym odwzorowaniu w określonym zmniejszeniu Mapa jest podstawowym źródłem informacji geograficznej. Nauka o metodach sporządzania map i sposobach posługiwania się nimi to kartografia. Idealną mapą jest wciąż kulisty model naszej planety - globus. Jednak i on ma swoje wady. Nawet największe globusy nie są w stanie przedstawić szczegółowego obrazu Ziemi i wszystkich jej cech charakterystycznych. Mapy są konstruowane w odpowiedniej skali, która informuje o stosunku odległości na mapie do odległości w terenie - a zatem wskazuje, ile razy została zmniejszona rzeczywista odległość. Przedstawia się je za pomocą liczb, np. 1:50 000 (skala liczbowa), w postaci mianowanej 1cm - 5 000m (skala mianowana), lub za pomocą podziałki liniowej. Uogólnienie i sposób przenoszenia treści z mapy szczegółowej na ogólną z pominięciem mniej ważnych dla danej mapy szczegółów nazywa się generalizacją. Stopień generalizacji jest dostosowany do skali, rodzaju i przeznaczenia mapy. Klasyfikacja map: Treść, skala i sposób przedstawiania na niej zjawisk geograficznych zaleczy od celu, jakiemu służy mapa. W zależności od przeznaczenia mapy różnią się skalą i treścią.
Ze względu na treść mapy dzielimy na: ogólnogeograficzne - przedstawiają charakterystykę wielu elementów środowiska geograficznego, np. rzeźbę terenu, wody, roślinności, drogi i osiedla. Do tej grupy należą mapy fizyczne i polityczno-administracyjne tematyczne - przedstawiają ogromna różnorodność zjawisk występujących na powierzchni Ziemi. W skład tej grupy wchodzą: 1. mapy zjawisk przyrodniczych, np: geologiczne, klimatyczne, glebowe 2. mapy społeczno-gospodarcze, np. zaludnienia, komunikacyjne 3. mapy inżynieryjne, np. urbanistyczne, górnicze Ze względu na skale mapy dzielimy na: mapy topograficzne - w skalach 1:5 000 do 1: 200 000. Mapy te przedstawiają szczegółowo np. sieć rzeczną lub rzeźbę terenu. mapy przeglądowo-topograficzne - w podziałkach od 1: 200 000 do 1: 1 000 000, zawierające zgeneralizowanie elementy map topograficznych. Przedstawiają one np.: sieć komunikacyjną wodną, rzeźbę terenu. mapy przeglądowe - w skalach mniejszych niż 1: 1 000 000. Są one silnie zgeneralizowanie, obejmują większe obszary globu ziemskiego, przedstawiając ogólny obraz kontynentów. Twórcą nowoczesnej kartografii polskiej był Eugeniusz Rommer, który w 1908 wydał pierwszy "Atlas geograficzny".
Opublikowano dnia: 22 maja, 2006   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.