Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Logika - Funkcje Języka

Logika - Funkcje Języka

książki Streszczenie   według:monitta87     Autor : monitta87
ª
 
Z punktu widzenia semiotyki, formułowane w mowie czy w piśmie wyrażenia, wypowiedzi w jakimś języku, mogą pełnić różne funkcje. Często zdarza się, że dana wypowiedź jednocześnie spełnia kilka funkcji. Wyróżniamy: Funkcja poznawcza (opisowa, symboliczna) wypowiedź ma charakter opisowy, nazywa pewne zjawiska z rzeczywistości pozajęzykowej np. To jest Ala. To jest kot Ali Funkcja ekspresywna - wypowiedź wyraża nastawienia, stany emocjonalne, różnego rodzaju przeżycia itp. nadawcy (znak ten jest również narzędziem opisu, a więc występuje w także funkcji poznawczej). Funkcja impresywna (inaczej sugestywna) - znak ma wywoływać określone stany u odbiorcy, sugestywną rolę spełniają przede wszystkim wypowiedz rozkazujące np. „Baczność!” Ale także różne sformułowania na które zachowujemy się w jeden określony sposób np. „Pożar!” Funkcja performatywną – niektóre wypowiedzi w danym środowisku kulturowym polegają na tym, że za pomocą wygłoszenia czy też napisania, dokonuje się czynności opisywanej w akcie umownym np. „Ja Ciebie chrzczę ...” (wygłoszone w
Opublikowano dnia: 03 kwietnia, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    prosta Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jaka to supozycja : student siedzi przy stole Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.