Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Charakterystyka królestwa zwierząt

Charakterystyka królestwa zwierząt

książki Streszczenie   według:Madzia131     Autor : Madzia 131
ª
 
KRÓLESTWO ZWIERZĄT Królestwo zwierząt dzieli się na dwa podkrólestwa: beztkankowce i tkankowce. Do podkrólestwa beztkankowców należą zwierzęta nie wykazującej budowy tkankowej. Do podkrólestwa tkankowców należą zwierzęta o budowie tkankowej, np. parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie i strunowce. Sześć głównych gromad: - ssaki - ptaki - owady - gady - płazy - ryby Ssaki - kręgowce ciepłokrwiste. Ciało ich pokryte jest zwykle włosami lub sierścią. Poruszają się na 4 kończynach, za wyjątkiem ssaków morskich i człowieka. SA żyworodne, małe rodzą się prawie całkowicie ukształtowane i żywią się mlekiem matki. Oddychają płucami. Do gromady ssaków należy około 5000 gatunków. Ptaki - są zwierzętami ciepłokrwistymi. Ich ciało porośnięte jest piórami. Maja 2 pary kończyn: dolne i górne, dzięki którym większość z nich może latać. Maja twardy, zrogowaciały dziób, okrywający bezzębne szczęki. Oddychają płucami. Istnieje około 8 600 gatunków ptaków, począwszy od 2 - 3 centymetrowego kolibra, a skończywszy na ponad dwumetrowym strusiu. Owady - są niewielkimi bezkręgowcami, należącymi do typu stawonogów. Ich ciało podzielone jest na trzy segmenty: głowę, tułów, odwłok. Mają trzy pary odnóży, a ponadto zazwyczaj skrzydła. Oddychają za pomocą tchawek. Owady składają jaja, z których wylęgają się larwy, przeobrażające się następnie w poczwarkę, a potem w dorosłego owada. Istnieje ponad milion gatunków owadów. Gady - są to kręgowce zimnokrwiste, wyposażone w cztery kończyny lub ich pozbawione. Ciało maja często pokryte łuskami lub skorupą. Prawie wszystkie znoszą jaja - czyli są jajorodne; ich małe do urodzenia oddychają za pomocą płuc. Do gadów nalezą jaszczurki, węże, żółwie i krokodyle; łącznie jest ich około 5 200 gatunków. Płazy - są bezkręgowcami zimnokrwistymi. Większość posiada 4 kończyny, ale są też i beznogie. Wiele płazów składa jaja w wodzie. Z jaj wykluwają się larwy, które oddychają skrzelami. W fazie przeobrażenia się w miejsce skrzeli pojawiają się płuca. Dorosłe płazy oddychają ponadto skórą. Część życia spędzają w wodzie, część na lądzie. Do płazów należy ponad 4000 gatunków. Ryby - są to kręgowce zimnokrwiste. Ciało ich pokryte jest łuskami. Opływowy kształt ciała oraz płetwy umożliwiają im poruszanie się w wodzie, będącej ich naturalnym środowiskiem. Prawie wszystkie ryby składają jaja. Oddychają za pomocą skrzeli, które pobierają tlen z wody. Istnieje około 23000 gatunków ryb. Największa z nich - żarłacz olbrzymi - osiąga długość 18 m. Od gadów do narodzin: Czasami samiec zabiega o względy samicy. Obydwoje przyciągają się wzajemnie zapachami, wydawanymi dźwiękami lub atrakcyjną barwą. Podczas zespolenia samiec zapładnia samicę. U ryb samiec nie zapładnia samicy, lecz tylko jaja, które samica złożyła w wodzie. Ssaki rodzą żywe, rozwinięte potomstwo. Są wiec żyworodne. Niektóre gady i ryby nie składają jaj, gdyż pozostają one w brzuchu matki. Tam następuje ich rozwój i po pewnym czasie rodzą się małe. Mówimy o nich, że są jajożyworodne. Wszystkie inne zwierzęta składają jaja - są zatem jajorodne. Czasami są to tysiące jaj, którymi rodzice wcale się nie zajmują, czasami jedno lub kilka jaj, wtedy rodzice troszczą się o nie, później opiekują się także potomstwem. Od narodzin do okresu nauki: Embrion rozwija się w jaju lub w organizmie matki, poczym młode przychodzi na świat. Wiele złożonych jaj rozwija się samodzielnie (pod wpływem korzystnych warunków otoczenia)- mówimy wówczas o inkubacji. Niektóre zwierzęta doglądają swoich jaj i pilnie ich strzegą. Ptaki ogrzewają jaja własnym ciepłem Az do chwili wyklucia się piskląt - w tym wypadku mówimy o wysiadywaniu. U ssaków małe rozwijają się w łonie matki odizolowane całkowicie od świata zewnętrznego- jest to okres ciąży.
Po narodzeniu wiele małych musi od razu żyć samodzielnie. Część gadów, ryb i płazów opiekuje się swoim potomstwem przez krótki okres czasu. Ptaki zwane zagniazdownikami chronią wprawdzie swoje pisklęta od niebezpieczeństw, ale pokarm muszą one zdobywać same. Natomiast ptaki gniazdowniki, podobnie jak ssaki, karmią swoje potomstwo. Małe poszczególnych gatunków rozwijają się w bardzo różnym tempie. Potomstwo wielu gadów w czasie wzrostu musi co jakiś czas zmieniać skórę na większą- nazywa się to zrzucaniem skóry. U wielu płazów i owadów istota, która wykluwa się z jaja, nie jest wcale podobna do rodziców. Jest larwą ulegającą przeobrażeniom. Jak się poruszają? Pływają - ryby poruszają się w wodzie za pomocą ogona, niekiedy płetw lub ruchów falowych całego ciała. Płazy i gady płyną falując całym ciałem, czasem pomagają sobie kończynami lub płyną tylko przy pomocy kończyn. Ptaki poruszają się po wodzie dzięki płetwiastym kończyną dolnym lub biciu skrzydłami. Ssaki wodne posługują się kończynami, płetwowatym ogonem lub całym ciałem. Istnieją także owady doskonale poruszające się w wodzie lub po jej powierzchni. Pełzają - zwierzęta pozbawione kończyn, a żyjące na stałym lądzie, pełzają po ziemi. Dotyczy to nie tylko węży, posuwających się po ziemi ruchami falującymi, i larw licznych owadów, lecz także niektórych ciężkich ssaków takich jak foki, które nie mogą unieść swojego ciała za pomocą kończyn, muszą więc pełzać. Biegają - zwierzęta poruszają się na lądzie chodząc lub biegając: na 2 kończynach - ptaki, na 4 - większość ssaków i niektóre płazy, na 6 - owady. Skaczą - niektóre zwierzęta są przystosowane do wykonywania skoków. Odpowiednio duże kończyny pozwalają im wybijać się znaczna odległość. Inne skaczą tylko w razie ucieczki lub gdy pragną zmienić pozycję. Są tez ryby i wieloryby, które wyskakują czasami nad powierzchnie wody, by uniknąć pogoni lub pozbyć się pasożytów. Wspinają się - wiele zwierząt wspina się po drzewach szukając pożywienia, bezpiecznego schronienia lub by ominąć jakąś przeszkodę. Węże owijają się wokół pnia i gałęzi. Jaszczurki i żaby wspinają się po drzewach dzięki swojego rodzaju przyssawkom znajdującym się pod palcami. Wielu owadom wspinanie ułatwiają przyczepne włoski. Ptaki posługują się przede wszystkim kończynami wyposażonymi w pazurki, a w razie potrzeby pomagają sobie ogonem i dziobem. Najpowolniejszy ze wszystkich zwierząt zaczepia się o drzewo potężnymi pazurami. Latają - ptakom, nietoperzom oraz licznym owadom służą do latania skrzydła. Nieliczne ssaki gady oraz płazy skaczą z dużej wysokości i spowalniając opadanie potrafią szybować w powietrzu. Są nawet ryby - raje - sprawiają one wrażenie, jakby fruwały pod wodą. Jak postrzegają świat? Wzrokiem i słuchem. Zmysły pozwalają istotą żywym być w stałym kontakcie z otaczającym je światem i pomagają w zdobywaniu pokarmu. Zmysł wzroku jest szczególnie rozwinięty u zwierząt łownych.
Opublikowano dnia: 29 lutego, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    mają dwie pary kończyn i należą do królestwa zwierząt Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    dlaczego niektóre zwierzęta poruszają się po powierzchni wody Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.