Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Budowa nerki, tworzenie i wydalanie moczu

Budowa nerki, tworzenie i wydalanie moczu

książki Streszczenie   według:maxilla     Autor : maxilla
ª
 
Obie nerki leżą w tylnej części jamy brzusznej pod przeponą. W miąższu nerki wyróżnia się rdzeń utworzony z tzw. piramid nerkowych i powierzchniową warstwę zwaną korą. Wnika ona pomiędzy piramidy wypustkami zwanymi słupami nerkowymi. Miąższ nerki zbudowany jest z nefronów i kanalików zbiorczych. Pojedynczy nefron jest podstawową jednostką anatomiczną i funkcjonalną nerki. Składa się z ciałka nerkowego i kanalika. Ciałko nerkowe jest zbudowane z kłębuszka naczyń włosowatych utworzonego przez sieć dziwną (rozdzielone tętnice na szereg drobnych naczyń, które znów łączą się w tętnicę). Kłębuszek tych naczyń włosowatych otoczony jest torebką kłębuszka (Bowmanna). Światło torebki przechodzi w kanalik kręty I rzędu (proksymalny, bliższy), dalej w pętlę Henlego (pętla nefronu), a następnie w kanalik kręty II rzędu (dystalny, dalszy), stanowiący końcowy odcinek nefronu. Nefrony uchodzą do kanalika zbiorczego,te przechodzą w przewody brodawkowe otwierające się do kielichów nerkowych mniejszych. Kilka kielichów mniejszych łączy się ze sobą tworząc kielich nerkowy większy. CIAŁKA NERKOWE ORAZ KANALIKI I i II RZĘDU ZNAJDUJĄ SIĘ W KORZE NERKI, A PĘTLA HENLEGO W PIRAMIDACH RDZENIA! TWORZENIE MOCZU 1.Filtracja- zachodzi w ciałkach nerkowych nefronu na zasadzie różnicy ciśnień w kłębuszku naczyń włosowatych i w torebce Bowmanna. Do torebki więc przechodzi woda, elektrolity i niskocząsteczkowe związki organiczne. Płyn dostający się do torebki Bowmanna nosi nazwę moczu pierwotnego. Skład moczu pierwotnego jest niemal taki sam jak skład osocza. 2.Resorpcja kanalikowa – odbywa się w kanalikach nefronu i ma charakter aktywny i bierny. transport aktywny – tym sposobem resorbowane są z moczu pierwotnego z powrotem do osocza; aminokwasy, glukoza, kreatyna, kwas askorbinowy, ciała ketonowe, jony sodu, potasu, fosforanowe i siarczanowe; transport bierny – woda, mocznik kreatynina, jony chloru i węglowodorowe; 3.
Wchłanianie całkowite – ma miejsce w kanalikach I rzędu, substancje podlegające temu procesowi to: aminokwasy, glukoza, jony wapnia, magnezu i prawie cały jon potasowy, a także 75% wody, jony sodu i jon chloru. Wchłanianie to nazywa się resorpcją zwrotna obowiązkową. W pętli Henlego wchłaniana jest woda i jon sodu. W kanalikach II rzędu następuje wchłanianie wody i jonów sodu w zależności od potrzeb. Wchłanianie to nazywa się więc resorpcją zwrotną nieobowiązkową. 4.Sekrecja kanalikowa – proces odwrotny do resorpcji; polega na wydzielaniu przez komórki nabłonka do światła kanalików różnych substancji. Biernie są wydzielane m.in. sole amonowe, kw. salicylowy, a aktywnie związki egzogenne np. penicylina i sulfonamidy oraz endogenne np. kreatynina i hormony sterydowe.5. Wydalanie – płyn opuszczający nefron nazywa się moczem i zawiera nieco poniżej 1% wody zawartej w moczu pierwotnym oraz składniki organiczne i mineralne, np. mocznik, kw. moczowy, kreatynina, barwniki, chlorki, fosforany, siarczany i wodorowęglany potasu, sodu, amonu, wapnia i magnezu. W moczu zdrowego człowieka nie może być białka ani cukru! W chorobach zapalnych i zatruciach może pojawić się białko, co nazywa się białkomoczem. Pojawienie się cukru w moczu nazywa się z kolei cukromoczem. Ośrodek wydalania moczu mieści się w części krzyżowej rdzenia kręgowego.
Opublikowano dnia: 08 października, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.