Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Budowa DNA

książki Streszczenie   według:maxilla     Autor : maxilla
ª
 
DNA (kw. dezoksyrybonukleinowy) składa się z czterech rodzajów nukleotydów. Nukleotyd z kolei tworzą 3 składniki: - element cukrowy – w wypadku DNA jest to pentoza; - zasada azotowa – pierścieniowy związek organiczny, który w szkielecie węglowym posiada atomy azotu; w przypadku DNA mamy 4 zasady azotowe:1) dwupierścieniowe puryny: adenina (A) i guanina (G) 2) jednopierścieniowe pirymidyny: cytozyna (C) i tymina (T) - reszta fosforanowa Nukleotydy w DNA łączą się ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi (poprzez cukier i resztę kw. fosforowego). Pozwala to na tworzenie długich łańcuchów polinukleotydowych. Budowa przestrzenna DNA: DNA jest cząsteczką dwuniciową, w której nici wzajemnie się uzupełniają; uzupełnienie to (komplementarność) polega na tym, że zasady skierowane są do wnętrza dwuniciowej spirali i łączą się wg określonej reguły: - adenina nukleotydu jednej nici tworzy parę z tyminą nukleotydu drugiej nici - guanina nukleotydu jednej nici tworzy parę z cytozyną nukleotydu drugiej nici. Spiralna (heliakalna) struktura DNA jest tworzona przez 2 łańcuchy polinukleotydowe skręcone wokół wspólnej osi; Nukleotydy każdego z łańcuchów są odpowiednio ustawione:- zasady azotowe znajdują się wewnątrz spirali, a element cukrowy ( w DNA jest to konkretnie deoksyryboza) i grupy fosforanowe na zewnątrz; - łańcuchy łączą się ze sobą wiązaniami wodorowymi powstającymi między zasadami w parze; adenina łączy się zawsze dwoma wiązaniami z wyminą, a guanina trzema z cytozyną – nazywa się to zasadą komplementarności; Średnica helisy wynosi zaledwie 2 nm, a na jeden pełny skręt spirali przypada 10 par nukleotydów leżących w stałej odległości 0,4 nm;
Opublikowano dnia: 07 października, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    mam pytanie jak sie robi wizke dna Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.