Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Cykl pracy serca.

książki Streszczenie   według:maxilla     Autor : różni
ª
 
Cykl sercowy możemy pdzielić na 7 faz: 1. Skurcz przedsionków. 2. Skurcz izowolumetryczny. 3.Faza szybkiego wyrzutu.4. Faza spowolnionego wyrzutu.5. Rozkurcz izowolumetryczny. 6.Faza szybkiego, biernego wypełniania komór. 7.Faza zmniejszonego wypełniania komór. Ad.1) Depolaryzacja zapoczątkowana w węźle zatokowym rozszerza się obejmując obydwa przedsionki, kurczą się przedsionki, ciśnienie wzrasta do 5 mmHg . Komory są już w 70-80% wypełnione krwią, ale skurcz przedsionków przepych jeszcze trochę więcej krwi przez otwartą zastawkę przedsionkowo-komorową, co prowadzi do dalszego wzrostu objętości i ciśnienia krwi w komorach. Faza ta kończy się wraz z początkiem skurczu komory. Kiedy komora zaczyna się kurczyć, ciśnienie w jej wnętrzu przewyższa ciśnienie w przedsionkach, dlatego zamyka się zastawka przedsionkowo-komorowa. Ad.2) Zamyka się zastawka dwudzielna, a zastawka półksiężycowata jest nadal zamknięta, ponieważ ciśnienie w komorach jest mniejsze, niż ciśnienie w aorcie. Zatem objętość komór nie może ulec zmianie. Kiedy krew w komorze jest ściskana przez jej skurcz, ciśnienie wewnątrzkomorowe gwałtownie wzrasta. Ciśnienie w przedsionku również wykazuje niewielki wzrost z powodu wydęcia zastawki do przedsionka. Kiedy ciśnienie wewnątrzkomorowe przewyższy ciśnienie w aorcie otwiera się zastawka półksiężycowata. Ad.3) Kiedy ciśnienie wewnątrzkomorowe przewyższy ciśnienie w aorcie, otwiera się zastawka półksiężycowata pozwalając na szybki wyrzut krwi z komory do aorty. W ciągu tej fazy ciśnienie w komorze pozostaje nieco wyższe, niż ciśnienie w aorcie.
Ciśnienie w przedsionku stopniowo rośnie w tej fazie i dwóch kolejnych, przedsionki wypełniają się krwią z płuc. Ad.4) Komora przestaję się kurczyć, zaczyna się rozkurczać. Ciśnienie zaczyna się zmniejszać. Ciśnienie w aorcie również maleje z powodu dopływu krwi do tkanki. Ciśnienie w aorcie nie spada tak szybko jak w komorze, zatem ciśnienie w komorze spada poniżej aortalnego na początku tej fazy. Wyrzut trwa nadal, z powodu wypływu krwi z dużą prędkością. Ujemny gradient ciśnień spowalnia wypływ krwi do zera. Zamknięcie zastawek półksiężycowatych oznacza koniec tej fazy. Ad.5) Repolaryzacja i rozkurcz komór trwa nadal. Objętość krwi w komorze nie zmienia się, ponieważ obie zastawki są zamknięte. Ciśnienie gwałtownie spada. Ad.6) W czasie skurczu komory krew napływająca z krążenia płucnego gromadzi się w lewym przedsionku. W momencie spadku ciśnienia w komorze poniżej wartości ciśnienia w przedsionku powoduje otwarcie zastawki dwudzielnej. Krew napływa z przedsionka do komory powoduje fale w zapisie ciśnienia w przedsionku. Faza ta zajmuje pierwszą ćwiartkę w rozkurczu. Ad. 7 ) Krew wpływa biernie z krążenia płucnego przez przedsionek do komory.
Opublikowano dnia: 07 października, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.