Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Nauki Ścisłe>Ośrodki nerwowe mózgu

Ośrodki nerwowe mózgu

książki Streszczenie   według:maxilla     Autor : praca zbiorowa
ª
 
Jak wiadomo wszystkie czynności, które wykonujemy uzależnione są od mózgu. Dla każdej czynności, mózg ma określony obszar, który jest odpowiedzialny za konkretną czynność. Ośrodki te znajdują się w określonych płatach mózgowych, jak i w konkretnych częściach mózgu. Poniżej przedstawiam podstawowe wiadomości dotyczące budowy mózgu oraz jego poszczególnych funkcji. 1. Kresomózgowie – największy obszar mózgu; dzieli się na 2 półkule i pokryte jest korą szarą, która jest skupieniem neuronów i jest silnie pofałdowana, co zwiększa obszar półkul mózgowych. Kora odbiera wrażenia zmysłowe. W każdej półkuli dzieli się ona na płaty: a) potyliczny – w tym płacie znajduje się ośrodek wzroku oraz tzw. wzrokowy mowy (umożliwia rozpoznawanie i rozumienie znaków pisarskich); jego uszkodzenie powoduje aleksję – niemożność czytania; b) skroniowy – ośrodek słuchu i słuchowy mowy (Wernickiego) – umożliwia rozumienie słów; jego uszkodzenie powoduje afazję czuciową, czyli niemożność rozpoznawania słów; w zakręcie skroniowym znajduje się także ośrodek ruchowy mowy (Broca). Kontroluje on pracę mięśni pozwalających artykułować dźwięki. Jego uszkodzenie powoduje afazję ruchową , czyli niedowład mięśni artykułujących wyrazy, języka, a więc zaburzenia w mowie. Kolejnym ośrodkiem w płacie skroniowym jest ośrodek ruchów pisarskich ręki. Jego uszkodzenie powoduje agrafię, czyli upośledzenie pisania. Ponadto płat ten przechowuje wrażenia zmysłowe w pamięci długotrwałej. Na styku płatów: skroniowego, ciemieniowego ciemieniowego potylicznego znajduje się nadrzędny ośrodek mowy. c) ciemieniowy – ośrodek czucia; odpowiada za takie wrażenia, jak dotyk, smak, temperatura czy ból; d) czołowy – ośrodek ruchowy; odpowiada za ruch stóp, kolan, przepony itp.; jeo przednia część steruje złożonymi formami zachowania np. inteligencją; Ponadto w korze mózgowej znajdują się ośrodki asocjacyjne (kojarzeniowe) warunkujące analizę, kojarzenie, uczenie się, pamięć i myślenie. 2. Międzymózgowie - składa się z wzgórza i podwzgórza; a) wzgórze – stanowi pośrednią stację dla impulsów zmysłowych; decyduje o uzewnętrznianiu stanów emocjonalnych organizmu np.
gniewu, smutku czy radości; jest głównym ośrodkiem podkorowym czucia; b) podwzgórze – w nim znajdują się ośrodki regulujące temperaturę ciała, (przednia część zapobiega podnoszeniu ciepłoty ciała, tylna obniżaniu), ciśnienie krwi, metabolizm białek, cukrów, tłuszczów, wody oraz soli mineralnych; tu znajdują się ośrodki głodu i sytości oraz snu i czuwania; kontroluje również niektóre czynności przysadki mózgowej, produkuje hormony np. oksytocynę i wazopresynę, które uwalniane są w tylnym płacie przysadki mózgowej; Podsumowując: międzymózgowie warunkuje spełnianie wszystkich czynności zależnych od autonomicznego układu nerwowego. 3. Móżdżek – sprawuje kontrolę nad mięśniami szkieletowymi, odpowiada za koordynację ruchów. 4. Śródmózgowie – ośrodek drżenia mięśni i analizy wzroku; warunkuje odruchy na bodźce świetlne i akustyczne.5. Rdzeń przedłużony – ośrodek oddechowy, naczynio – ruchowy, ssania, żucia, połykania, kichania, kaszlu, wymiotów, mrugania, wydzielania potu; odpowiada więc za czynności wrodzone, odruchowe; ponadto reguluje oddychanie (ośrodek wdechu i wydechu), tętno serca, rozszerzanie i kurczenie naczyń krwionośnych; 6. Rdzeń kręgowy – ośrodek odruchów; przewodzi impulsy z mózgu i do mózgu, ośrodek wydzielania moczu, bólu, ciepła, zimna i czucia mięśniowego; odpowiada także za ruchy kończyn i przepony;
Opublikowano dnia: 20 sierpnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Gdzie znajduje się ośrodek smaku? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Czy używanie Entera jest aż tak trudne w artykule? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Widocznie tak... 11 kwietnia 2011
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Co w mózgu odpowiada za koncentrację u 6-cio latka? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Gdzie znajduje się ośrodek węchu ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Ośrodek węchu znajduje się w płacie skroniowym .!. 29 marca 2012
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.