Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Etymologia i geneza logistyki

Praca naukowa Streszczenie   według:bratek013    
ª
 
1.      Etymologia i geneza logistyki
Słowo „logistyka” wywodzi się ze starożytnej Grecji. W języku starogreckim słowo to oznaczało:
- „logistikon” – siła rozumu
- „logistike” – sztuka kalkulowania
- „logos” – słowo, rozum, liczenie
- „logistikos” – racjonalny
W starożytnym Rzymie „logistikas” oznaczało zaopatrzenie legionów w środki do życia, co wiązało się z planowaniem tras przemieszczania legionów tak aby w pobliżu miejsc postoju znajdowały się pastwiska dla bydła.
W V w. p.n.e. w starożytnej Grecji pojęcie „logistyka” było początkowo związane ze sferą cywilną. W dawnych Atenach tzw. „logistes” sprawdzali rachunki urzędowe i formułowali wnioski kierowane do najwyższych władz.
W języku starofrancuskim „loger” lub „logis” oznacza zamieszkać, zakwaterować.
 
Cesarz brytyjski Leontos VI (886-911) na początku X w. n.e. napisał dzieło „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej” w którym obok strategii i taktyki wyróżnił trzecią dyscyplinę w naukach wojennych – logistykę. Uważał, że logistyka zajmuje się zaopatrzeniem wojska, rozpoznaniem terenu i sił przeciwnika oraz odpowiednim przygotowaniem pomieszczenia i dyslokacji własnych sił.
Około 1590r. we Francji G. Bouchet posługiwał się w swoich pracach pojęciem „logistique” jako synonimem sformułowania „myślący logicznie”.
Generał baron H. Jomini logistykę zdefiniował jako praktyczną sztukę przemieszczania armii obejmującą rozpoznanie, inżynierię, pracę sztabową.
Od 1882r. w Stanach Zjednoczonych kapitan a później admirał A.T. Mahan propagował logistykę jako wsparcie sił zbrojnych przez ekonomiczną i przemysłową mobilizację narodu.
W 1885r. po raz pierwszy logistyka stała się odrębnym kierunkiem studiów.
Pod koniec I wojny światowej G.C. Thorpe opublikował „Pure Logistics. The Science of War Preparations”. Podzielił on logistykę na teoretyczną i praktyczną.
Niektórzy naukowcy przyjmują umownie że prekursorem połączenia ogniw transportu był francuski inżynier Jules Dupuit, który w 1844r. wybudował magazyny przy kanałach regulujących zdolność przepustową dróg wodnych. Wykorzystał pon konieczność gromadzenia zapasów w portach, dzięki czemu połączył ogniwa magazynowania w jeden łańcuch logistyczny.
Opublikowano dnia: 11 stycznia, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    logistyka a bank Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    geneza logistyki Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.