Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Otoczenie przedsiębiorstwa

książki Streszczenie   według:milka22     Autor : Jacek Musiałkiewicz
ª
 
Każde przedsiębiorstwo działa w określonych warunkach zewnętrznych, czyłi w określonym otoczeniu. Wywiera ono wpływ na działania przedsiębiorstwa. Dzieli się ono na:
1. Otoczenie bezpośrednie- relacje między przedsiębiorstwem, a tą częścią otoczenia kształtują się przy zachowaniu samodzielności i partnerstwa, mają one charakter rynkowy.
Elementami tego otoczenia są inni uczestnicy rynku. Po pierwsze w grupie tej należy wyróżnić dostawców i nabywców. Innymi elementami bezpośredniego otoczenia przedsiębiorstwa są podmioty świadczące na jego rzecz usługi np. agencje doradcze, marketingowe, reklamowe, instytucje ubezpieczeniowe, banki. Kolejnym elemetem są pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem są również firmy konkurencyjne.
2. Otoczenie pośrednie- to obowiązujące zasady działania ustalone przez organy władzy i administracji. Zasady te narzucają przedsiębiorstwu warunki działania, do których muszą się one dostosować. Innym elementem otoczenie pośredniego jest kultura, tradycja i religia społeczeństwa. Również sytuacja polityczna i ekonomiczna oraz warunki przyrodniczo- demograficzne panujące na terenie działania przedsiębiorstwa są elementami tego otoczenia. Ostatnim bardzo istotnym elementem otoczenia pośredniego jest poziom postępu naukowo- technicznego i mozliwość korzystania z jego najnowszych osiągnięć.

Każde przedsiębiorstwo musi dokładnie poznać otoczenie, w którym działa. Umożliwi to podejmowanie właściwych decyzji, które są warunkiem realizacji zakładanych celów działalności i odniesienia sucesu rynkowego.
Opublikowano dnia: 05 lutego, 2008   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jakie są oddziaływania przedsiębiorstwa z otoczeniem Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.