Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

www.pekao.com.pl

Strona internetowa Streszczenie   według:baronlife    
ª
 

PKO S.A
„Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”


Bank Pekao S.A działa w Polsce od osiemdziesięciu lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowej i największym bankiem w Polsce pod względem kapitalizacji rynkowej. Świadczy on usługi dla około 5 miliomów klientów, wliczając ponad 250 tys. przedsiębiorstw oraz ponad 15 tys. dużych firm.
Do 1999 r. Pekao S.A był wyłącznie własnością Skarbu Państwa. Jednakże 3 sierpnia owego roku stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI). W efekcie tego przetargu, stał się głównym inwestorem strategicznym, posiadającym 52,09 % akcji. W 2004 r. GPW (Giełda Papierów Wartościowych) dopuściła Bank do działania na własny rachunek, a rok później Pekao S.A wygrało przetarg na przygotowanie i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji Przychodowych, który był pierwszym takim programem w Europie Środkowej. Grupa UniCredit prowadzi działalność w 22 krajach w Europie. Dzięki swej działalności zatrudnia ponad 174.000 osób. Jest instytucją finansową, która cieszy się silną pozycją na globalnym rynku usług bankowych oraz posiada szeroką bazę klientów.

Początek Banku Pekao S.A. sięga roku 1927, kiedy to został powołany Bank „Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” . Nieoficjalnym założycielem był Henryk Gruber, prezes Pocztowej Kasy Oszczędnościowej, który zauważył, iż Polakom żyjącym na obczyźnie potrzebny jest bank godny zaufania i który zaoferuje atrakcyjne usługi finansowe. Po wojnie działalność operacyjna została wznowiona w 1946 r., natomiast po 1971 r. władza zezwoliła obywatelom na posiadanie walut obcych na rachunkach. Z powrotem do gospodarki rynkowej z centralnie planowanej bank zaczął realizować strategię rozwoju z ofertą bankowości detalicznej, korporacji i inwestycji. Wtedy to utworzono pierwsze w Polsce biuro maklerskie, które wprowadziło na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.
W 1997 r. wspólnym logo Grupy Pekao S.A został żubr.
Przedsięwzięciem najtrudniejszym w historii Banku, które miało znaczący wpływ na kształtujący się system bankowości było połączenie Banku Pekao S.A z częścią Banku BPH S.A. Było to konsekwencją połączenia grupy UniCredit i Banku HVB.
W 2006r. specjalnie zmieniono polskie prawo na mocy którego przyłączono większą część Banku BPH do Banku PKO.
Władze Banku dzielą się na:
1. Zarząd Banku Pekao S.A - w skład wchodzi sześciu członków, którzy powoływani są przez Radę Nadzorczą. Ich kadencja trwa trzy lata. Głównym celem Zarządu jest dbanie o przejrzystość i efektowność systemu zarządzania i prowadzenie spraw Banku zgodnie z przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A – składa się z ośmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
Misją Banku jest zapewnienie akcjonariuszą stałego i atrakcyjnego wzrostu wartości Banku, ale także pozyskiwaniu nowych klientów i praca nad ich zadowoleniem ze świadczeń usług bankowych. Ważna jest także ochrona interesów pracowników, wierzycieli i innych podmiotów i osób współpracujących z Bankiem w zakresie jego działalności gospodarczej.
Strategia Banku opiera się na segmentacji, którą podzielić można na trzy moduły.
Pierwszy moduł mówi o wydzielonych segmentach klientów detalicznych, zamożnych oraz bankowości prywatnej. Dla poszczególnych klientów dostosowane są określone modele biznesowe, określające poziomy usług i oferta produkcyjna.
Drugi moduł odnosi się do przedsiębiorstw (SME), tych małych i mikro, który zapewnia profesjonalne produkty i usługi.
Ostatni trzeci moduł odnosi się do klientów korporacyjnych, tzn. firm średnich i dużych. Jest to najbardziej zaawansowany poziom obsługi klienta, opierający się na wysokiej jakości, efektywności i przy zastosowaniu określonych praktyk i narzędzi zarządzania. Segmentacja tutaj dokonuje się z uwzględnieniem obrotów, sektorów gospodarki oraz typu własności.
Dla potwierdzenia profesjonalizmu Grupy UniCredit przestrzegana jest tzw. „Karta Zasad” oraz „Sprawiedliwość Naprawcza”.
Karta Zasad określa zbiór podstawowych wartości i zasad postępowania, których podstawową wartością jest uczciwość. Reputacja grupy UniCredit opiera się również na zaufaniu, odpowiedzialności za wyniki i wysokiej jakości działania. Karta Zasad dąży do osiągnięcia zysku z respektowaniem interesów wszystkich partnerów społecznych.
W roku 2007 wdrożony został projekt „Sprawiedliwości Naprawczej” mówiący o pojednaniu stron konfliktu i wzajemnym zadośćuczynieniu. Głównym celem jest rozwiązywanie problemów, czyli inaczej mówiąc dbanie o interesy swoich klientów, a w przypadku konieczności naprawić szkody wyrządzone przez UniCredit, bądź jego organy, takie jak Pekao S.A.
Podstawą zaufania klientów, opierającą się na ich zadowoleniu i interesach jest odpowiedzialność społeczna. Działalność spłeczna uwidacznia się w działalności charytatywnej, działalność ta prowadzona jest przez Fundację Bankową im. dr. Mariana Kantona. Bank wspiera działania w zakresie:
• oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
• przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
• popularyzowania wiedzy bankowej,
• niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• ochrony środowiska,
• realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
• upowszechniania kultury.
Ogólnie rzecz ujmując Bank PKO S.A. jest liderem rynkowym banków w Polsce. Najbardziej konkurencyjnym w chwili obecnej może wydawać się Bank Millenium oraz ING. O swoją pozycję walczy także Alior-Bank, który od niedawna wszedł na rynek o odnosi coraz to większe sukcesy w tejże branży.
Opublikowano dnia: 26 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    mam zablokowane konto albo juz nie jak sie dowiedziec Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    mialem lub mam zablokowane konto jak moge sie dowiedziec czy nadal jest zablokowane nie ma mnie w polsce Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    Karta Przywilejów Premium co daje użytkownikowi ? Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    karta Przywilejów Premium Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    zamow kontakt Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    bankomat w Bułgarii Zobacz wszystkie
 1. Odpowiedz   Pytanie  :    bank grupy na ukrainie Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Więcej streszczeń i recenzji użytkownika baronlife

More
 1. 1. Rozkosz

  dlaczego ma za blokowana karte

  nie wiem dlaczego ma m zablokowana karte Krystyna Rozkosz moj mel szoko@buziaczek.pl

  0 Zagłosuj 6 sierpnia 2010
X

.