Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Przyczyny kryzysu finansowego

artykułu Streszczenie   według:Gucia     Autor : Zajdel-Kurowska
ª
 
Należy powiedzieć o tym, co jest tak naprawdę genezą kryzysu. Kryzys nie zaczął się ani w weekend, ani przedwczoraj, kryzys się zaczął w sierpniu 2007 roku. Wynika albo też wynikał z przeszacowania instrumentów pochodnych, jakie znajdowały się w portfelach w bankach inwestycyjnych. Wynikał także z dynamicznego rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Był skutkiem spowolnienia koniunktury z powodu wzrastających cen surowców naturalnych, i cen ropy. To doprowadziło to do zmniejszenia się koniunktury amerykańskiej. Zaczęły pojawiać się problemy finansowe gospodarstw domowych z regulowaniem płatności za zaciągnięte kredyty hipoteczne w Stanach Zjednoczonych. Należy zauważyć, gdy mówi się o kryzysie, gospodarka amerykańska charakteryzuje się dość dużym zadłużeniem gospodarstw domowych, gdy bierze się pod uwagę produkt krajowy brutto. Dla porównania można, powiedzieć, że w przypadku Polski zadłużenie w całym sektorze gospodarstw domowych, zadłużenie przedsiębiorstw stanowi jedynie 50% produktu krajowego brutto. W Stanach Zjednoczonych wynosi powyżej 100% produktu krajowego brutto. Te impulsy z rynku finansowego przekładają się bardzo szybko na sytuację gospodarki, na sytuację wielu gospodarstw domowych .Przekłada się także sytuację, jaką obserwuje się w systemie finansowym, szczególnie w bankach. Trzeba podkreślić, że bankructwo banku Lehman Brothers, to precedens, który, miał miejsce w przeciągu ostatnich kilku lat. Nie jest to jednak wcale bank uniwersalny, ani bank klasyczny, który oferuje wiele instrumentów finansowych dla gospodarstw domowych. Oznacza to, że bank inwestycyjny, który charakteryzuje się zupełnie inną strategią biznesową niż banki uniwersalne, albo banki proponujące depozyty czy kredyty wielu gospodarstwom domowym. Należy zaznaczyć, że te właśnie skutki są odczuwalne na rynkach globalnych. Zareagowały przede wszystkim giełdy, a w mniejszym stopniu reagowały rynki obligacji czy rynki walutowe.
To wynika z przeszacowania oraz z przegrzania koniunktury, jaką obserwowano na rynku akcyjnym w okresie ubiegłych dwóch latach. Te indeksy szczególnie na giełdach azjatyckich, a także na rynkach wschodnich rosły bardzo dynamicznie, więcej niż wskazywałaby na to analiza fundamentalna czy podstawy gospodarek tych krajów. Obecnie doszło do ostrej przeceny tych akcji. Obserwuje się powrót do wartości fundamentalnych. Na tym tle można zauważyć, że polska gospodarka charakteryzuje się bardzo solidnymi i stabilnymi fundamentami. W pierwszym półroczu w roku 2008 tempo wzrostu gospodarczego wynosiło 6%. Szacuje się, iż jest to jedna z najwyższych dynamik, w rozwoju gospodarczym na terenie Unii Europejskiej. Spodziewane jest w następnych kwartałach utrzymywanie się tego tempa wzrostu gospodarczego. Ma ono przebiegać w granicach 5%. W całym 2008 roku tempo wzrostu gospodarczego miało wynieść 5,5%, w stosunku do 6,6% w roku2007. Według najnowszych założeń, przyjętych przez Radę Ministrów do projektu budżetu na rok2008, uwzględniając – ryzyka, jakie płyną z gospodarki światowej, a więc uwzględnienie spowolnienia i obaw wystąpienia recesji w całej gospodarce amerykańskiej, spodziewa się, że tempo wzrostu gospodarczego osiągnie 4,8% na tle krajów Unii Europejskiej, gdzie dynamika kształtuje się w przedziale jednego punktu procentowego, i Stanów Zjednoczonych, tam gdzie tempo wzrostu gospodarczego znajduje się poniżej jednego punktu procentowego. Dlatego widać, że gospodarka polska nadal charakteryzuje się silnymi fundamentami i bardzo wysoką dynamiką wzrostu.
Opublikowano dnia: 12 stycznia, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    jakie są przyczyny kryzysów finansowych? Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.