Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Poezja>W. Szymborska "Nic dwa razy"- analiza i interpretacja wiersza

W. Szymborska "Nic dwa razy"- analiza i interpretacja wiersza

książki Streszczenie   według:empiryczna     Autor : W. Szymborska
ª
 

Podmiotem lirycznym tego utworu jest na pewno człowiek doświadczony. Ponadto swoje wypowiedzi popiera przykładami. stąd wnioskować mozna, iz , być może jest on filozofem. Jedyne co powiedzieć mozna na pewno to, to, ze jest to osoba o refleksyjnej naturze. Jest to człowiek skłonny do egzaltacji, dużo myśli, zastanawia się nad sensem życia. Podobnie jest z odbiorcą wiersza. Jest on bowiem równie zagadkowy i tajemniczy. Choć występują tu bezpośrednie zwroty do „ty” lirycznego to jednak jego prawdziwe oblicze pozostaje znakiem zapytania. Adresat wypowiedzi lirycznej nie został jasno określony. Refleksje wyrażone w wierszu pozwalają jednak przypuszczać, iż jest to ktoś bliski podmiotowi lirycznemu. Całość wiersza ma formę poetyckiego listu.

Utwór rozpoczyna refleksja o przemijalności ludzkiego życia. jest ono bowiem dane każdemu człowiekaowi tylko raz. Nie da się powtórzyć żadnej sytuacji. Ta ogólna refleksja poprzedza osobiste rozważania osoby mówiącej. Okazuje sie nią być kobieta zakochana. Zmienność własnych odczuć prowokuje ja do rozmyślań nad istotą miłości. Odwołuje się w swych rozważaniach do dwóch płaszczyzn czasowych. Wczoraj, które odzwierciedla zauroczenie, fascynacja, zachwyt oraz dziś a więc rozterki, wątpliwości, niepewność. Ten stanosoby mówiącej w wierszu został podkreślony przez zgromadzonych w dwóch wersach pytaniach retorycznych.

Próba wyjaśnienia własnych wątpliwości prowadzi znów do uogólniającej refleksji. Ujeta jest ona w formę zaskakującej sentencji. Dotyczy ona zarówno chwili, jak i człowieka: „Jesteś - a więc musisz minąć. / Miniesz - a więc to jest piękne”. Podmiot liryczny uświadamia sobie, że czasu nie da się zatrzymać. Trzeba więc przemijanie przyjąć jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji.

Wiersz jest przykładem liryki pośredniej. Rozważania filozoficzne podmiotu lirycznego prowadzą do rozstrzygnięć natury osobistej. Stany uczuciowe z kolei nie są nazywane wprost, ale sygnalizowane przez opis faktów, gestów, zachowań.

Opublikowano dnia: 31 sierpnia, 2011   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    wskaż podmiot mówiący oraz adresata w wierszu Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.