Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Poezja>Dramat rodzinny w utworze "NIE-BOSKA KOMEDIA" Zygmunta Krasińskiego

Dramat rodzinny w utworze "NIE-BOSKA KOMEDIA" Zygmunta Krasińskiego

książki Streszczenie   według:LudgardaAnna     Autor : Zygmunt Krasiński
ª
 

Dramat rodzinny w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
Charakterystyka I i II części dramatu Zygmunta Krasińskiego "Nie-Boska komedia" Dramat rodzinny Hrabiego Henryka, walka dobra ze złem, krytyka poezji niezaangażowanej...

„Nie-Boska komedia” to kolejny dramat romantyczny, różniący się jednak od „Dziadów” A. Mickiewicza czy „Kordiana” i „Balladyny” J. Słowackiego. Jest to dramat zbudowany z czterech części, przy czym każdą z nich poprzedza wstęp napisany prozą poetycką, wprowadzający do tematyki danej części.
Części I i II dotyczą dramatu rodzinnego, rozgrywającego się w rodzinie Hrabiego Henryka. Henryk jest poetą, żeni się – uniesiony chwilowym porywem wyobraźni. Jednakże po pewnym czasie stwierdza, że się pomylił, że kobieta, z którą związał swoje życie, jest daleka od ideału piękności, który sobie wymarzył... Dlatego też – ulegając złudzeniu – podąża za zjawą Dziewicy, która wydaje mu się uosobieniem tego piękna. Porzuca dom rodzinny, dziecko i szczerze kochającą go żonę i unieszczęśliwia własną rodzinę. W efekcie doprowadza do obłąkania i śmierci żony.
Część II przedstawia dalsze konsekwencje postępowania Henryka. Jego syn Jerzy (Orcio) to dziecko obciążone dziedzicznie, niepełnosprawne umysłowo, żyjące we własnym świecie urojeń i zagrożone ślepotą.
Ta część dramatu, przedstawiająca rozpad rodziny Hrabiego Henryka, zawiera również treści metaforyczne. Występuje tu jeden z głównych problemów epoki romantyzmu – walka dobra ze złem. Symbolem zła jest postać Dziewicy. Dziewica zostaje zesłana przez piekło, aby zachwycić Henryka swą urodą, a następnie uwieść i zaprowadzić do piekieł. W tym celu przyjmuje postać atrakcyjnej kobiety i wzbudza zachwyt szukającego swego ideału Henryka. Wykorzystuje naiwność młodego poety i sprawia, że porzuca on dla niej swoją rodzinę. W drodze do piekła przyjmuje jednak swą zwykłą, szatańską postać. Hrabia dopiero teraz pojmuje, jak bardzo został oszukany i jak wielkie grozi mu niebezpieczeństwo. Z sideł szatańskich ratuje go jednak Anioł Stróż.
Piękna mara symbolizuje tu typ poezji niezaangażowanej w sprawy naprawdę ważne. Hrabia Henryk przeżywa rozterki, wie, że ma obowiązki wobec rodziny. Ale jest poetą – lekkoduchem, nudzi go szara codzienność, tęskni za rzeczami wzniosłymi i niezwykłymi.
Z. Krasiński
krytykuje postępowanie Henryka. We wstępie do części I utworu poeta pisze:
„Przez ciebie płynie strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością...”. „Strumień piękności” symbolizuje poezję. Jednak Hrabia nie jest „pięknością”, ponieważ nie jest człowiekiem odpowiedzialnym, szlachetnym. Na przykładzie Hrabiego Krasiński negatywnie ocenia wszystkich poetów romantycznych, którzy tworzą poezję niezaangażowaną.
„Nie-Boska komedia”
nie jest utworem autobiograficznym, jednakże zawiera pewne aluzje do życia autora. Z. Krasiński – podobnie jak jego bohater – również ożenił się z kobietą, której nie kochał i docenił swą żonę na krótko przed śmiercią.
Pierwsze dwie części dramatu są zatem surowym sądem poety nad wybujałym indywidualizmem romantycznym, ale także nad własnym postępowaniem. Dwie kolejne części to przejście do poezji zaangażowanej – Hrabia Henryk staje oko w oko z rozpoczynającą się na jego oczach rewolucją społeczną...
Opublikowano dnia: 14 września, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.