Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Księga ubogich

książki Streszczenie   według:Skorpion1975     Autor : Jan Kasprowicz
ª
 
"Księga ubogich", zbiór wierszy lirycznych Jana Kasprowicza, które pierwodruk miały w „Kurierze Poznańskim" w 1915. Zbiór został wydany we Lwowie 1916. W tomie tym ostatecznie ukształtowały się nowe, od 1906 nurtujące poezję Kasprowicza tendencje: zgoda na świat po okresie prometejskich buntów w "Hymnach", przyjęcie katolickiej personalistycznej postawy światopoglądowej, co wyraziło się głównie w nowej koncepcji harmonii pierwiastków cielesnych i do­czesnych z duchowymi i wiecznymi w pełnej osobowości ludzkiej oraz w koncepcji przyrody jako świadectwa istnienia osobowego Boga. Atmosfera etyczna tomu - kult naturalności, codzienności, prostego człowieka - jest jednym z przejawów franciszkanizmu w ówczesnej litera­turze polskiej. Wiąże się z tym geneza tytułu: nazwa „Biblia pauperum" oznaczała w średniowieczu obrazkową edycję "Biblii" dla prostaczków. Artystycznym przejawem tej tendencji jest dążenie do naiwnej prostoty wyrazu, czemu służyć miała po raz pierwszy na tę skalę i z taką konsekwencją zastosowana wersyfikacja toniczna. Wyodrębniającą się w "Księdze ubogich" grupą utwo­rów stanowią wiersze poświęcone tematyce związanej z I woj­ną światową, niektóre bliskie nurtowi europejskiej antywojennej poezji ekspresjonistycznej, uwydatniającej motywy kalectwa i śmierci w scenerii koszmarnego snu.

(źródło: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, od 1976 Czesława Hernasa. Warszawa 1984. Autor hasła: Jan Józef Lipski)
Opublikowano dnia: 19 maja, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    kiedy powstała i dlaczego ją napisał?? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Została wydana w 1916, wcześniej ukazała się w czasopiśmie w 1915 - więc na pewno powstała przed 1915. Jeśli nie ma zaznaczone w tekście albo rękopisie - to mogą ustalić to tylko profesjonalne badania. Poeci piszą głównie po to by się wykazać swoim artyzmem, czasem by zainkasować honorarium bo są znani. To jak z pracowaniem trochę. 18 marca 2014
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.