Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Poezja>Treny" Jana Kochanowskiego - wstęp

Treny" Jana Kochanowskiego - wstęp

książki Streszczenie   według:Aave3     Autor : Stanisław Grzeszczuk
ª
 
„Treny" Jana Kochanowskiego należą do poezji funeralnej, czyli żałobnej. Powstały w 1580 roku. O ile zachowują schemat typowego epicedium, to wyłamują się z tradycji, która nakazywała dedykację utworu żałobnego jakiejś ważnej osobistości. Swój cykl poeta poświęcił ukochanemu dziecku. Tak więc Urszula Kochanowska jest na pewno pierwszą bohaterką „Trenów". Jednak w każdym epicedium można wyróżnić trzy postacie:
1.osoba zmarłego
2.osoba bliska, której udzielone zostaje napomnienie i pocieszenie
3.osoba chwaląca zmarłego i udzielająca pocieszenia

Oprócz Urszuli bohaterem jest też jej ojciec, który występuje w dwu rolach pocieszanego i pocieszającego oraz napominanego i napominającego.

Cykl zawiera 19 trenów i został zbudowany według zasad klasycznego epicedium.
Kolejne sekwencje to:
1. wprowadzenie (tren I-II)
2. pochwała zmarłego (tren III-VI)
3. ukazanie wielkości poniesionej straty (tren VII – VIII)
4. demonstracja żalu (tren IX – XI)
5. pocieszenie (tren XII – XVII)
6. napomnienie (tren XVIII – XIX)

Warto wspomnieć, że pod względem artystycznym w każdym z nich przeważa jeden rodzaj środka stylistycznego: w I – wyliczanie elementów tradycji funeralnej, w III – przewaga zdań wykrzyknikowych, liczne apostrofy do Urszulki jako przyszłej poetki, w V – porównanie homeryckie Urszulki do delikatnej oliwki, w VI – hiperbolizacja córki, stawianie jej na równi z poetką grecką Safoną, w VII – liczne zdrobnienia, podkreślające tkliwość ojca wobec córki, w VIII – zastosowanie kontrastu – dom pełen ruchu za życia Urszulki, uczucie pustki po jej śmierci, w IX – w rozbudowanej apostrofie do Mądrości dominuje ironia, w X – liczne pytania retoryczne, mające ustalić miejsce pobytu Urszuli po jej śmierci i przerzutnie oddające dramatyczny niepokój ojca, w XI – polemika z wartościami filozofii stoickiej zaprawiona ironią, w XII – wyliczanie zalet zmarłej córeczki z piękną przenośnią „Kłosie mój jedyny" , w XIV – nawiązanie do mitycznego motywu Orfeusza i Plutona, poeta gotów odbyć analogiczną drogę, aby odzyskać córkę, w XV – wykorzystanie motywu Niobe jako obraz własnego cierpienia, mnóstwo pytań retorycznych potęgujących ekspresję wypowiedzi, w XVI – polemika ze światopoglądem Cycerona, w XVII i XVIII – styl biblijny, psalmiczny, w XIX – plan oniryczny, w trakcie snu matka poety nakazuje mu pogodzenie się z losem.

„Treny" są przykładem pięknej poezji klasycznej, charakteryzują się mistrzostwem w operowaniu środkami artystycznymi i językiem poetyckim. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym utworom tego cyklu.

Czytaj dalej „Tren I"
Opublikowano dnia: 01 sierpnia, 2007   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    GDZIE W V TRENIE SĄ PRZERZUTNIE Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    ile jest trenów? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    może być ale chce coś więcej i napiszcie jeszcze co to są treny ok? Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    napiszcie jeszcze coś więcej:( Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    komu są poświącone treny Kochanowskiego Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    Dzięx Bardzo pomogłeś :) Zobacz wszystkie
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj

Osoby które przeczytały Streszczenie, przeczytały też:

X

.