Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Powieści I Nowele>Opowiadania obozowe Tadeusza Borowskiego a INNY ŚWIAT Gustawa Herlinga

Opowiadania obozowe Tadeusza Borowskiego a INNY ŚWIAT Gustawa Herlinga

książki Streszczenie   według:eja111     Autor : Gustaw Herling - Grudziński
ª
 
Ze względu na podjęty temat można porównać opowiadania Borowskiego i Inny
świat Herlinga-Grudzińskiego. Między opisanym przez Borowskiego obozem hitle-
rowskim i przedstawionym przez Herlinga lagrem sowieckim dostrzec można wiele
podobieństw. Obozy i łagry zostały zorganizowane na tych samych totalitarnych
zasadach, posługiwały się tymi samymi metodami zastraszenia, terroru, głodu: służyły
tym samym celom wyniszczenia wrogów i czerpania maksymalnych korzyści z ich
pracy i śmierci: prowadziły do upodlenia i zezwierzęcenia więźniów. Obaj pisarze
posłużyli się podobną metodą narracji (opowiadania) z perspektywy naocznego świad-
ka i uczestnika (obaj byli więźniami). Wnioski, do których dochodzą, są jednak inne.

Borowski głosi skrajnie pesymistyczny pogląd, że ocalenie człowieczeństwa w nie-
ludzkich warunkach jest niemożliwe, że nieuniknione są zmiany w psychice i całko-
wita moralna degradacja. Tym samym uważa, że możliwości manewrowania czło-
wiekiem i podatność ludzkiej psychiki są nieograniczone (z człowiekiem można zrobić
wszystko).

W porównaniu z takimi wnioskami Herling Grudziński daje podstawy nadziei.
Wynika ona z niezłomnej postawy pisarza, z przekonania o istnieniu nienaruszalnych
wartości i z wiary, że ludzkich zachowań nikt nic jest w stanic do końca przewidzieć
i zaprogramować. W psychice istnieje jakiś margines niezależności, który może po-
twierdzić człowieczeństwo.
Opublikowano dnia: 18 lutego, 2009   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.