Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Prometeusz - symbolika

artykułu Streszczenie   według:Aave3     Autor : Cezary Rowiński
ª
 
Prometeusz symbolizuje bunt człowieka przeciw siłom nadprzyrodzonym. To on jest prekursorem kultury cywilizacji i postępu ludzkości, motorem wszelkiego poznania. Walczył o godność człowieka i jego niezależność, mimo że łączyło się to z poświęceniem i cierpieniem.

Zdaniem Schellinga we „Wstępie do filozofii i mitologii” dzięki poświęceniu Prometeusza ludzie zrozumieli, że sami wymyślili bogów i wreszcie mogli decydować o sobie, o własnym życiu.

Często dopatrywano się analogii pomiędzy elementami mitu o Prometeuszu i samym Prometeuszem a mitologią chrześcijańską. W Prometeuszu widziano pogański odpowiednik biblijnego Adama, a w Pandorze –Ewy. Czasami w postaci herosa widziano zapowiedź Chrystusa, a w jego cierpieniach przeczucie Kalwarii. A Klemens z Aleksandrii dopatrywał się w baśni prawd związanych ze stworzeniem świata, przekazanych w „Biblii”.

Ważnym elementem mitu jest symbolika ognia... Bechelard w swojej obiektywnej psychoanalizie posługuje się pojęciem „kompleks Prometeusza”. Ów kompleks popycha nas do tego, że chcemy wiedzieć tyle samo a nawet więcej niż nasi ojcowie i władcy. „Kompleks Prometeusza” przyczynia się zatem do postępu ludzkości i pomaga w opanowaniu przyrody.

Wieloznaczna symbolika ognia sprawia, że mit o Prometeuszu może być odczytywany na wiele sposobów. Poza tym jest także najbardziej humanistycznym mitem w całej mitologii antyku, bo tytan staje nie po stronie bogów, a po stronie człowieka, mało tego – poświęca się dla niego, znosi cierpienie.
Mit o Prometeuszu jest ciągle żywy, bo może odnosić się dzięki symbolice ognia do prawie wszystkich dziedzin świata , a po drugie ze względu na swój humanistyczny charakter – poświęcenie się dla ludzkości.
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    niech tak reklama wypierdala Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    W jaki sposób obraz Rubensa nawiązuje do mitu o Prometeuszu? ( 1 Odpowiedz ) Zobacz wszystkie
  1. Odpowiedz  :    Obraz Rubensa "Prometeusz w okowach" nawiązuje do kary, jaka spotkała Prometeusza za kradzież ognia z Olimpu. Widzimy go przykutego do skał Kaukazu z orłem czy sępem wyjadającym mu stale odrastającą wątrobę. 6 listopada 2011
Komentarz Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.