Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Strona główna Shvoong>Książki>Mitologia I Literatura Antyczna>Starożytność jako filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

Starożytność jako filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

Praca naukowa Streszczenie   według:cytrynotrynka    
ª
 
Wyraz filozofia pochodzi  on od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy  zas racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w VI w.p.n.e., natomiast jej  zas największy rozkwit przypada na V i IV w.p.n.e.
Heraklit z Efezu ( zyjacy na przełomie VI/V w.p.n.e.) - filozof grecki,  cyzli przedstawiciel jońskiej filozofii( Jońska filozofia [przyrody] - tradycyjna  zas nazwa całokształtu poglądów głoszonych przez filozofów z pierwszej filozoficznej szkoły starożytnej Grecji,działającej  już w VI-IV w. p.n.e. w Jonii. Jej przedstawiciele wyjaśniali początek świata oraz  jego naturę za pomocą czynników naturalnych,  oto takich jak: woda, ogień, powietrze) dowodził, wtedy  że świat ustawicznie się zmienia, co wyraził słowami "panta rei" (wszystko płynie).
Jednym zas  z największych myślicieli greckich był  tu Sokrates (469-399 p.n.e.). Nie zapisywał swoich myśli, gdyż uważał że najlepiej jest je przekazywać słownie,  zresztą swoją wiedzę przekazywał innym podczas rozmów w różnych okolicznościach, dlatego  też nie pozostawił po sobie żadnych pism. Uważa się go za twórcę etyki (Etyka - Nauka o moralności, zajmuje się  wte,m się ustalaniem tego, co jest moralnie dobre, a co złe)gdyż najbardziej interesowała  też go moralność człowieka.  zas Za największą wartość uważał cnotę, która oznaczała sprawiedliwość, odwagę, prawdomówność,  czy też panowanie nad swoimi uczuciami, mądrość i szlachetność. Twierdził,  też , że cnota zapewnia człowiekowi szczęście. Przeciwstawiał jej dobra materialne, zaszczyty, siłę,  oraz urodę jako dobra nietrwałe.  zas W 399 p.n.e. wytoczono mu proces, oskarżając go wtedy  o to, iż  nie uznawał państw, kultur religijnych i "psuł młodzież"; skazany na śmierć poprzez otrucie cykutą. Uczniem  zas Sokratesa był Platon (427-347 p.n.e.). Reprezentował on kierunek filozoficzny zwany także  idealizmem (Idealizm - Kierunek filozofii, przeciwstawny materializmowi, jego podstawowym założeniem jest bowiem  teza o pierwotności ducha i wtórności materii.)
Platon uważał,  zas że istnieją gdzieś idee - wzory, a nasz świat jest ich niedoskonałym odbiciem. Założyciel szkoły zwanej  takze Akademią Platońską. Stworzył utopijną teorię idealnego ustroju państwa totalitarnego (ściśle wyznaczającego funkcje społeczeństwu). Pozostawił  wtedy po sobie dwa dzieła: "Obrona Sokratesa" i "Uczta". W pierwszym  zas z nich bronił oskarżonego o rzekomą bezbożność i deprawowanie młodzieży swego mistrza, a  także swoje wywody włożył w jego usta. W "Uczcie" zawarł rozważania o miłości, jako o dążeniu duszy do osiągnięcia wiecznego posiadania dobra.
Epikur (341-270 p.n.e.) podobnie jak Sokrates bowiem  za najważniejsze dobro uważał szczęście człowieka, a upatrywał je w życiu moralnym. Działalność filozoficzna oraz  naukowa Arystotelesa (384-322 p.n.e.) obejmowała niemal wszystkie dziedziny współczesnej  wtem mu wiedzy; 367-347 p.n.e. przebywał w Akademii Platońskiej, potem w 335 p.n.e.  zas założył własną szkołę filozoficzną w Atenach.
W IV-III w. p.n.e. żyło wielu mędrców nazywanych  wtedy stoikami. Głosili oni życie zgodne z zasadami rozumu. Zalecali powściąganie swoich emocji oraz  umiejętne panowanie nad sobą (stoicki spokój). W filozofii przyrody głosili materializm. Stoicy greccy  zas znaleźli naśladowców w Rzymie. Należał do nich Lucjusz Anneusz Seneka, autor rozprawy "O życiu szczęśliwym". Uważał  też on życie szczęśliwe jako zgodne z naturą człowieka, to jest dążące do czynienia dobra ioraz odrzucenia wszelkiego zła.
Marek Aureliusz (121-180), cesarz rzymski, zwany "filozofem na tronie" , pochodził ze starego rodu plebejskiego. Był człowiekiem spokojnym i skromnym. Nienawidził  też wojen, które jeszcze bardziej pognębiały lud rzymski nękany częstymi powodziami, pożarami, a zas  także głodem. Rządy sprawował z niechęcią, natomiast uwielbiał czytać i pisać dzieła filozoficzne. "Rozmyślania" , powstałe  potem jako pamiętnik spisany  w sumie na jednej z wypraw wojennych.
Sztuka starożytnej Grecji oraz  Rzymu reprezentowana była  także głównie przez rzeźbiarzy. Do  zas najwybitniejszych należą: Fidiasz (brązowe posągi Ateny), Myron ("Dyskobol"), Skopas oraz  Praksyteles.
Rozwój religii greckiej oraz także  świat bogów greckich wg. "Mitologii" J. Parandowskiego.
Mitologia jest zbiorem baśni o bogach oraz bohaterach. Fetyszyzm jest najstarszą formą religii greckiej polegającą na oddawaniu czci przedmiotom martwym. Inną zas  formą religii był antropomorfizm czyli  inaczej wyobrażenie bogów na wzór ludzi.
Opublikowano dnia: 06 listopada, 2010   
Proszę oceń : 1 2 3 4 5
  1. Odpowiedz   Pytanie  :    edukacja szkół w starożytnej Grecji Zobacz wszystkie
Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.