Znajdź
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Załóż konto na Schvoong wpisując dane

Jesteś zarejestrowany? Zaloguj się!
×

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

albo

Nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się!
×

Zarejestruj się

Użyj swojego profilu na Facebook, żeby szybciej się zarejestrować

albo

Zaloguj się

Zaloguj się używając konta na Facebook

Myśli SOKRATESA

książki Streszczenie   według:Lictotum     Autor : Sokrates
ª
 

WYKŁAD I

SZKOŁY SOKRATEJSKIE

►CZYTAJ DALSZĄ CZEŚĆ WYKŁADU

o Szkołach Sokratejskich
KLIKAJĄC NA LINKI PONIŻEJ WYKŁADU !!!
Zaprasza Serdecznie :)


Przed historykami Filozofii do tej pory stoi otwarty problem. Jeśli istniał Sokrates-Filozof, nie, jako postać historyczna tylko, jako filozof to jak a była jego nauka. I powiedzieliśmy sobie, że najbliższe życiu przekazy komediowy Arystofanes, Platona, Ksenofonta i Arystotelesa, każdy z tych przekazów prezentuje nam inną postać sokratesowej nauki. I zdaliśmy sobie pytanie? Co było w owej postaci, iż wytrwała tak ogromny wpływ stał się swego rodzaju księgą z białymi kartami, którą każdy z myślicieli późniejszych zapisywał swoją, treścią.

U pierwszych ojców kościoła, aż po właściwie Erazma z Rotterdamu, który bynajmniej ojcem Kościoła nie był. Ale np., jawi się postać Sokratesa, jako postaci, którą określano mianem "anima natura liter Christiana”, czyli jakby chrześcijanin z natury, chociaż dziali na wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa. Stał się swego rodzaju modelem, wzorem osobowym człowieka, który umiera za przekonania. Stał się odpowiednikiem pierwszego filozofa, który na światło dzienne wydobył coś, czego do tej pory w filozofii starożytnej nie było. Mianowicie coś, co filozofia chrześcijańska, coś, co świadomość religijna nazywa sumieniem, jako jedynym i najwyższym kryterium wszelkich działań ludzkich. Sumienie, jako taka postać świadomości, przed którą człowiek odpowiada za to, co robi, co mówi jak postępuje i o czym myśli. Nie ma innego Areopagu dla człowieka. Jeśli jest w zgodzie i w porządku z sumieniem, wtedy jest człowiekiem dobrym i cnotliwym i nie musi obawiać się tego, co jego duszę spotka po śmierci. I powiedzieliśmy sobie również, że istnieje wśród historyków filozofii starożytnej takie stanowisko, które zakłada, że możemy rekonstruować doktryną Sokratesa próbując sprowadzić do wspólnego mianownika cztery świadectwa i powiedzieliśmy sobie, co przedstawiciele tego stanowiska Sokratesowi przypisują.

Przypisują mu po pierwsze zmianę przedmiotu filozofii i skoncentrowanie jej na problemach etyki i moralności, po drugie dokonania metodologiczne w postaci zainteresowania się przedmiotem wiedzy, którym to przedmiotem wiedzy są pojęcia ogólne oczywiście z obszaru etyki. Przypisuje się Sokratesowi metody, którą sobie poprzednim razem przedstawiliśmy metody, składającej się z dwóch części: negatywnej-elenktycznej, mającej na celu wykorzenienie ze świadomości ludzi błędnych mniemań, oczyszczenie ich umysłu na ustalenia wiedzy prawdziwej i drugiej części, metody majeutycznej, u której podstaw leży metoda indukcyjna-czynienie szeregu postrzeżeń jednostkowych.

Tłumacz Wyślij Odnośnik Drukuj
X

.